sábado, 25 de febrero de 2023

OHIKO BATZAR NAGUSIA - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAEstatutuek agindu bezala, gaur ohiko Batzar Nagusia izan da, elkartearen egoitzaren bilera aretoan. Gai zerrendari jarraiki, eta iazko aktaren onespena lortu ondoren, Zuzendaritza Batzordeak Batzar Nagusiari  2022ko Memoria aurkeztu dio, eta baita bildutakoek onartu ere. Esan, bestalde, gaur aurkeztu dela ATERKI aldizkari berria, urteko memoria grafikoa dena.

Jarraian 2023ko ekintza-egitaraua eta aurrekontua aurkeztu dira, batzartutakoen onespena erdietsiz. Eta Zuzendaritza Batzordeak bazkide berrien izendapena aurkeztu du.

Bilera amaitzeko Aholku Batzordearen buru den Elena Martinez de Madinak 2022an barne-organu horretan izan den lanaren balantzea egin du. Halaber, Batzarrak Estibaliz Canto Kultura zinegotziari bere eskerrona azaldu nahi izan dio, azken urteotako harreman onarengatik.

Como marcan los estatutos, hoy se ha celebrado la Asamblea General ordinaria de Celedones de Oro, en el salón de actos de la sede de la asociación. Siguiendo el orden del día, y luego de obtener la aprobación del acta del año pasado, la Junta Directiva ha presentado a la Asamblea General el Informe 2022, el cual fue aprobado por los socios/as. Decir que hoy se ha presentado la nueva revista ATERKI, memoria gráfica anual.

A continuación se ha dado a conocer el programa de actuación y presupuesto para 2023, siendo asimismo aprobados. Y como es preceptivo, el Comité Ejecutivo ha dado conocimiento a la Asamblea la lista de nuevos miembros, en número de once.

Para finalizar la reunión, Elena Martínez de Madina, quien encabeza el Comité Asesor, ha hecho un balance del trabajo que se ha realizado por ese órgano interno en 2022. La Asamblea ha testimoniado a la Concejala de Cultura Estíbaliz Canto su agradecimiento por su apoyo en estos años a la asociación.

Onartutako ekintzen oroit-idazkia - Memoria de actividades 2022 aprobada

Balantze berri bat irekitzean ahaleginean zerbait ahazteko arriskua da, baina oraingo honetan, hala gertatuko balitz ere, oso urte emaritsua izan dela esan beharko genuke. Elkartearen dinamikak espazio berriak ireki ditu, aurrekoak egonkortuz, eta ondorioa itxaropentsua dela baiezta dezakegu.


Hasteko, Urrezko Zeledonaren hautaketa prozesuak bete-betean asmatu zuen azken erabakian. Bat izan beharrean bi izan genituen golardoa eraman zutenak: Mariajo Otxoa de Eribe eta Jesus Mari Alegria “Pinttu” Biek jaso zuten gizarte arabarraren agur txalotua Iraileko emate ekitaldian.

XII. Hitzaldi Zikloak ere ibilbide sendoa markatu zuen eta hizlariek maila eskaini zioten osotasunari. Zortzi izan genituen ikasgaiak eta denak daude jasota, Arabako Foru  Aldundiaren laguntzari esker argitaratu den liburuan. Horren harira azpimarratu behar da, Zikloen liburukiak biblioteka ederra osatzen ari direla, urtez urte. Aurrekoetan egin zen bezala, hitzaldiak ikusgai daude Interneten.

Publikapenei dagokienez, hitzaldietakoa ez ezik, Urrezko aldizkariak bere ale berriak kaleratu ditu. Aurreko biak Xabier Añua eta Saturnino Ruiz de Loizagari eskaini zaizkie, 9. eta 10., hurrenez hurren, Pili Ruiz de Larrea eta Juan Carlos Abascal bazkideen ekarpenari esker. Xabier Añuaren gaineko dokumental batek osatu zuen gasteiztar unibertsalari egindako omenaldia. Eloy Gonzalez Gavilanek maisuki erabili zuen kamera. Añua protagonista nagusia izan zen uztailaren 28ko ekitaldian eta Ruiz de Loizaga abenduaren 12koan.

Eta hirugarren Urrezko bat ere argitaratu da, 11.garrena,  “Blogetik paperera” titulupean, Urrezko Zeledonen blogean azaldutako zenbait idazlanekin betea. Publikapenetako kapituluan ere sartu behar dugu derrigorrez Aterki deitu dugun urteko memoria grafiko hau.

Elkarteak 2022an modu erabakigarrian intziditu du “Bisita gidatuak” egitasmoan, eta alde batetik Gaubea, eta bestetik Gasteizko Alfontso X.aren aztarnak jorratu dira bi aditu jakituni esker. Ohiko mus norgehiagoketa ere eratu genuen arrakasta handiz; Arabako 56. Txapelketa zen eta finala abuztuaren 6an jokatu zen, hain zuzen Urrezko Zeledonen eguna izan genuen data horretan. Hildako kideen oroimenezko keinuaren ondoren San Migel elizako zeremonia dirdiratsuak ongietorria eman zien 2021eko Urrezko Zeledonei. Ohiko bazkariak jarri zion amaiera ospakizunari.

Garrantzi handiko beste puntu bat dugu 2022an lortu: elkartearen egoitza. Gasteizko Zirkuluaren eskuzabaltasunari esker Urrezko Zeledonek badugu lehen aldiz gure egoitza eta helbidea: Dato Kaleko 6 zenbakia. Nola lortu da? Zirkuluak bere Ohorezko Bazkide izendatu gintuen eta automatikoki egoitza jarri ahal izan genuen bertan. Eskerrik asko Zirkuluari.

Batzar Nagusia egin genuen otsailean. Aholku Batzordeak bi bilera izan ditu urtean. Eta Zuzendaritza Batzordeak hamabi burutu ditu.

Elkarteak bazkide berriak inkorporatu ditu aurten, hamaika denera, eta une honetan 127 gara, horietako 46k Urrezko Zeledona jaso dutenak. Eta horietatik 16 dira elkarte eta 30 pertsona fisikoak.  Denok gara garrantzitsuak Urrezko Zeledonetan.

Amaitzeko,  ezin ditugu ahaztu gure babesleak, batez ere Gasteizko Udala eta Vital Fundazioa. Bihoakie gure eskerronik sendoena.

A la hora de abrir un nuevo balance se corre el riesgo de olvidar algo en el empeño, pero esta vez, aunque eso sucediera, deberíamos decir que ha sido un año muy fructífero. La dinámica de la asociación ha abierto nuevos espacios, estabilizando los anteriores, y podemos afirmar que el resultado es positivo.

Para empezar, el proceso de selección del Celedón de Oro acertó plenamente en la decisión final. En lugar de uno, tuvimos dos galardonados : Mariajo Otxoa de Eribe y Jesús Mari Alegria "Pinttu". Ambos recibieron en la entrega del premio el aplauso de la sociedad alavesa

 

El XII Ciclo de Conferencias también marcó un rumbo sólido y los/las conferenciantes ofrecieron un alto nivel al programa. Fueron ocho lecciones y todas están incluidas en el libro editado gracias al apoyo de la Diputación Foral de Álava. En este sentido, hay que subrayar que los volúmenes de los Ciclos van formando año tras año una hermosa biblioteca,. Como en las anteriores ocasiones, las conferencias son visibles en Internet.

En cuanto a publicaciones, además de las conferencias, la revista Urrezko ha lanzado sus nuevos números. Los dos primeros han estado dedicados a Xabier Añua y Saturnino Ruiz de Loizaga, el nº 9 y 10, respectivamente, gracias a la aportación de los socios Pili Ruiz de Larrea y Juan Carlos Abascal. Un documental sobre Xabier Añua dirigido por Eloy González Gavilán completó el homenaje a ese gasteiztarra universal. Añua fue protagonista en la cita del 28 de julio y Ruiz de Loizaga la del 12 de diciembre.

Y también se ha publicado un tercer Urrezko,el nº 11,  bajo el título "Del blog al papel", con algunos de los artículos publicados en el blog de la asociación. Igualmente debemos incluir en el capítulo de publicaciones esta memoria gráfica anual que hemos denominado Aterki.

En 2022, Celedones de Oro decidió dar protagonismo al proyecto “Visitas Guiadas”, y Valdegovía por un lado, y las huellas de Alfonso X en Vitoria-Gasteiz por otro, fueron elegidas para ello, contando con dos grandes expertos. Se organizó con éxito el torneo de Mus, 56. Campeonato de Álava,  cuya final se llevó a cabo el 6 de agosto, fecha en la que celebramos el Día de los  Celedones de Oro.  Tras un recuerdo para con los compañeros fallecidos, tuvo lugar la brillante ceremonia en la iglesia de San Miguel, con la bienvenida a los galardonados de 2021. La comida habitual puso fin a la celebración.

En 2022 se ha logrado otra meta importante: la sede de la asociación. Gracias a la generosidad del Círculo Vitoriano, Celedones de Oro tiene por primera vez una sede propia: Calle Dato, nº 6. ¿Cómo se logró? El Círculo nombró a nuestra entidad Socio Honorario y automáticamente pudimos establecer allí nuestro domicilio. Vaya nuestro reconocimiento al Círculo Vitoriano.

Celebramos la Asamblea General en febrero. El Consejo Asesor ha tenido dos reuniones durante año. Y la Junta Directiva se ha reunido en doce ocasiones.  

La asociación ha incorporado nuevos socios/as este año, once en total, y en este momento somos 127, de los cuales 46 han recibido el Celedón de Oro, y de éstos 16 son entidades y 30 personas físicas. Todos somos importantes en Celedones de Oro.

Para finalizar, no podemos olvidarnos de nuestros patrocinadores, en especial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Vital. Nuestro más profundo agradecimiento.

 


Batzar Nagusiaren aurretik, elkarteak bisita bat antolatu du Naipen Museora. Edurne Martin Museoko arduradun eta Urrezko Zeledonen zuzendaritza batzordeko kideak gidatu ditu bisitako bi txandak.

Eta amaitzeko bazkideak bazkari batera bildu dira, giro atseginean eguneko aukera luzatuz.

Antes de la Asamblea General, la asociación ha organizado una visita al Museo del Naipe. Edurne Martín, responsable del Museo y miembro de la Junta Directiva de Celedones de Oro, ha ejercido de guía en las dos tandas realizadas.

Y para terminar, se ha celebrado una comida para los socio/as que han querido seguir compartiendo momentos agradables.

BIDEOA - VIDEOArgazkiak / Fotografías: Julio Roca, Javier Sedano, Patxi Antón
Bideoa/Vídeo: Eloy González Gavilán


domingo, 19 de febrero de 2023

EUSKAL HERRIKO GAZTE ORKESTRA - LA JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA

Beste behin agertzen zaigu gure txoko honetan Sabin Salaberriren luma zorrotz eta jakintsua. Oraingoan Euskal Herriko Gazte Orkestraren inguruan egiten du bere hasnarketa deskriptiboa.

La aguda y sabia pluma de Sabin Salaberri aparece una vez más en este nuestro espacio. En esta ocasión nos presenta una visión descriptiva sobre la Joven Orquesta de Euskal Herria.


Tras un año muy especial, celebrando el 25 aniversario de su fundación por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, la Joven Orquesta de Euskal Herria- Euskal Herriko Gazte Orkestra ha celebrado recientemente su habitual encuentro de invierno. Acompañada de la Euskal Herriko Gazte Abesbatza, la EGO ofreció un atractivo programa con obras de Grieg, Sibelius, Vaughan Williams y Sorozábal. El concierto en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz tuvo lugar el pasado martes, día 3 de enero; una actuación, que, para los/las oyentes locales presentaba el atractivo añadido de ver como “concertino” a la joven artista gasteiztarra Irene Mena G. de Salazar.

La EGO nació con el objetivo principal de ofrecer una buena formación orquestal a las/los jóvenes instrumentistas formadas/os en nuestros conservatorios y contribuir a su acceso al mundo profesional. Estos objetivos se han ido materializando mediante la organización de encuentros a lo largo del año, uno en invierno y otro en verano, en los que a través de la práctica y estudio del repertorio y bajo la supervisión de profesores de reconocido prestigio, los/las jóvenes tienen la oportunidad de trabajar programas que culminan con la realización de giras de conciertos. EGO impulsa, además, en paralelo, iniciativas complementarias a la actividad principal, entre las que destacan seminarios y talleres sobre temas de diversa naturaleza protagonizadas por profesionales y artistas en cada uno de los temas abordados.

Fueron Germán Ormazábal, gerente entonces de la EOS, y Juanjo Mena, director asociado, quienes, obedeciendo a la consejera de cultura, Mari Carmen Garmendia, pusieron en marcha el proyecto y lo encabezaron durante sus dos primeros años; de 1997 a 1998. A partir de entonces la organización y dirección general de la orquesta quedó atendida hasta 2020 por un equipo gestor, que se llamó Xabide y luego Atelier. En 2.019 el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, con el fin de dar un nuevo impulso al proyecto, decidió cambiar este modelo e inició un proceso de selección para designar un director general. El elegido ha sido Germán Ormazabal, que, como ya se ha dicho, había sido director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi de 1996 a 2005.

Juanjo Mena

La EGO destacó ya desde sus inicios por el entusiasmo de sus componentes, la preparación técnica y el acabado de sus prestaciones. La dirección artística pasó de las manos de Juanjo Mena (1997-1998) a las de Enrique Ugarte (1999), Juanjo Ocón (2000 - 2019) y Rubén Gimeno, actual director artístico. Son más de 1500 las/los jóvenes, que durante estos años han participado en el proyecto. Un número importante de ellas/os ha desarrollado y está desarrollando una importante carrera musical, ocupando los atriles de prestigiosas orquestas españolas y europeas. Es el caso de Ander Perrino (Vitoria, 1986), actualmente contrabajo solista de la Deutsche Symphonie-Orchester Berlin. “La EGO fue el principio”, admite el músico alavés; se lo suele repetir a los chicos y chicas de la formación, cuando les imparte clases como profesor invitado.

Sobre las circunstancias de su fundación en 1997, José Ángel Cuerda Montoya, alcalde entonces de Vitoria-Gasteiz, decía en una entrevista, realizada por la periodista Elena López Aguirre el 30 de junio de 2017:

“En Vitoria nació la Joven Orquesta de Euskadi; llegamos a un acuerdo para constituirla con la que entonces era consejera de cultura del Gobierno Vasco, y se nombró director a Juanjo Mena”.

“… cuando tuve la iniciativa de … crear la Joven Orquesta de Euskadi, lo hablé con la consejera de Cultura, Mari Carmen Garmendia, y nos reunimos en un hotel de San Sebastián ella, Juanjo y yo, propuse que el director fuera Juanjo, ella estuvo encantada, y Juanjo comenzó así a crear la Joven Orquesta … procuramos que la sede estuviera en Vitoria … era complicado y se puso la sede en San Sebastián, pero el director fue de Vitoria” (1)

Respetando (¡cómo no!) la opinión de José Ángel Cuerda, quisiera matizar un poco sus afirmaciones y aportar algunos datos más sobre el proceso de creación de la orquesta.


En 1991 Carmelo A. Bernaola cesaba en la dirección del conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz. Me correspondió sucederle. Mantuve entonces un estrecho contacto con José Ángel Cuerda, presidente del consorcio que regía el conservatorio.

José Ángel venía manifestando desde años atrás su ilusión por crear en Vitoria-Gasteiz una orquesta de cámara. Me permití comentarle, que, la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) contaba en sus últimas concentraciones con un 35 % de componentes vasco-navarros. Le animaba a llevar a la práctica su ilusión, creando una orquesta de músicos jóvenes formados en nuestros conservatorios.

El alcalde aceptó el reto. Como primer paso, contactamos con Luis Aguirre, director de orquesta de raíces alavesas; Juanjo Mena, que estaba terminando sus estudios de dirección de orquesta en el Conservatorio de Madrid con Enrique García Asensio, asumiría el papel de director asociado. En marzo de 1992 se convocaron pruebas para la selección de componentes de la JOVIG (Joven Orquesta de Vitoria-Gasteiz). En junio ya estaba constituida la orquesta. Pero una fuerte depresión anímica de Luis Aguirre, nos obligó a buscar otro director titular: el designado fue James Ross, de Boston, EEUU. Bajo su dirección y la colaboración de Juanjo Mena, se puso en marcha la orquesta con sede en el Conservatorio “Jesús Guridi” de la ciudad y se celebraron conciertos en Getxo, Araia, Llodio y conservatorio y teatro principal de Vitoria Gasteiz entre el 11 y el 14 de julio de ese año de 1992.

Desgraciadamente, la Joven Orquesta de Vitoria-Gasteiz no tuvo continuidad por falta de interés y de apoyo de la Diputación Foral y del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

A mediados de los 90 se planteó la cuestión de la coexistencia de dos orquestas sinfónicas, la de Bilbao y la de Euskadi, en una comunidad pequeña como la nuestra. El mismo tema se replantearía más tarde en 2013. Hubo opiniones variadas, desde el plano logístico hasta el económico. Fui invitado para tratar del tema a una reunión, convocada por la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco. Cuando me llegó el turno, expuse que yo, no solo mantendría ambas orquestas, sino que crearía una nueva de intérpretes jóvenes, poniendo como ejemplo la Joven Orquesta de Vitoria-Gasteiz, a la que tan poca atención se había prestado. Para la puesta en marcha y dirección de esta nueva joven orquesta, mencioné a Juanjo Mena, que ya había terminado sus estudios en Madrid, estaba demostrando su valía trabajando tanto en la OSE como en la BOS y tenía experiencia en la organización y dirección de orquestas de alumnos de conservatorios. La consejera de cultura, Mari Carmen Garmendia, mostró gran interés por el plan y puso inmediatamente en marcha los mecanismos para la creación y funcionamiento de esta nueva agrupación.

Al celebrar sus bodas de plata, la Joven Orquesta de Euskal Herria- Euskal Herriko Gazte Orkestra es actualmente una realidad gozosa, disfruta de excelente salud y sigue constituyendo un proyecto cultural estratégico de suma valía. Con el impulso de Germán Ormazábal, su nuevo director general, la EGO ha trabajado durante al año varios proyectos: presencia en el festival Bilbao Music, intercambio con la Joven Orquesta de Canarias, el espectáculo junto a Kukai Dantza (“más que un espectáculo al uso nos gusta definirlo como una experiencia inmersiva para el público”) que puso punto y final a la 83 edición de la Quincena Musical Donostiarra y una gira europea, entre otros.

Se cumple así satisfactoriamente la loable apuesta de hace 25 años del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, por impulsar una formación de calidad para los/las jóvenes músicos de nuestra comunidad. Se cumple el objetivo principal de formar jóvenes músicos de alto nivel profesional, para situarlos entre los mejores en un mercado cada vez más global y disputado, en el que cada vez hay menos oportunidades de integrarse en agrupaciones sinfónicas.

(1)   https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/36/30/83630.pdf

 Texto /Testua: SABIN SALABERRI

 Argazkiak: Zazpi aldizkaria, Kursaal-Quintas, Araba, Euskonews

 

 


lunes, 13 de febrero de 2023

BIDEOA.Iker Ortíz de Zarate eta Ortzai antzerki proiektoa hitzaldi eder batean - VIDEO. Hermosa conferencia sobre el proyecto teatral Ortzai la ofrecida por Iker Ortíz de Zárate


G
aur arratsaldean, Iker Ortiz de Zaratek oso hitzaldi ederra eskaini digu. Urrezko Zeledonek bultzatzen duen XIII. Ziklo honetan eta "Ortzai Antzerki laborategi bat Gasteizen" titulupean publiko ugari bildu da Vital Fundaioaren Aretora.  Enrike Ruiz de Gordoa y Alda aurkezleakesan duen bezala Km 0ko antzerkia da Ortzaiktik egiten dena, Gasteizen eta Gasteizentzako.

Ikerrek eman duen hitzaldia atenzio handiz jarraitu du antzerki lanez maitemindurik zegoen publikoak, eta, bukaeran, luzatu diren txaloek hori baieztatu dute. Guretzako ohore bat izan da Iker Ortiz de Zarate bazkide bezala Urrezko Zeledonen parte izatea. Ongi etorri iker!Una hermosa conferencia la ofrecida esta tarde por el actor iker Ortíz de zárate. Con el título "Ortzai, un laboratorio teatral en Vitoria-Gasteiz" y en el marco del XIII. Ciclo de Conferencias Celedones de Oro. La Sala Araba se ha llenado de público que ha seguido con sumo interés y emoción las explicaciones del ponente, unas disertaciones que han enganchado a un público al que Iker se ha ganado tan sólo con la emoción y pasión con la que este actor vitoriano vive el teatro. Como ha dicho Enrike Ruíz de Gordoa y Alda  en su magnífica presentación, Iker es un actor que siempre ha apostado por su ciudad, apuesta que crpstalizó en 2005 con la puesta en marcha del Laboratorio de Teatro ORTZAI. La conferencia de Iker, transversalizada en todo momento por la emoción y pasión que este actor alavés pone en su trabajo, ha seducido en seguida a quienes han acudido hoy, de forma mayoritaria, a la Sala Araba. 

"El teatro es siempre social, un acto político y un acto social. En una obra se produce reflexión sobre los aspectos de nuestra propia sociedad. desde el "Cándido" de Voltaire, hasta "Ahora eta Orain" (reflexiones sobre la violencia terrorista y la reconstrucción social) o Perra" (terrible denuncia de la brutalidad de la guerra, en especial contra la mujer".


La conferencia ha sido eminentemente dinámica y participativa, con preguntas, igualmente interesantes, y tras ella Iker ha recogido de manos de Enrike Ruiz de Gordoa la estatuilla de Celedón, ese icono vitoriano que le certifica como socio de nuestra agrupación. En resumen, y como ya hemos mencionado, una emotiva y hermosa conferencia la ofrecida por Iker Ortíz de Zárate.


Un honor tenerle ya como socio de la institución Celedones de Oro. ¡Seas bienvenido Iker!

                             

BIDEOA-VIDEO

  Argazkiak/fotografías: Javier Sedano y Julio Roca
Bideoa/Vídeo: Eloy González Gavilándomingo, 5 de febrero de 2023

HITZALDIA ORTZAI, "GASTEIZEN DAGOEN ANTZERKIOLA" IKER ORTÍZ DE ZÁRATE CONFERENCIA "ORTZAI, UNA FÁBRICA DE TEATRO EN VITORIA"


Hurrengo otsailak 13an, astelehena, Vital Fundazioko Araba Aretoan eta arratsaldeko 19:00etan, Urrezko Zeledonen XIII. zikloko hitzaldi berri bat entzuteko aukera izango duzue. Kasu honetan famatua den Iker Ortíz de Zárate izango da ponentea sugerentea den hitzaldi honekin: "Ortzai, Gasteizen dagoen antzerkiola". Zuen zain izango gara lagunok!  
El próximo día  13 de febrero, como es habitual en la Sala Araba de la Fundación Vital, en el centro Dendaraba, y a las 19:00 horas, el conocido actor e investigador teatral Iker Ortíz de Zárate nos ofrecerá una interesante conferencia con el título: "Ortzai, una fábrica de teatro en Vitoria". Iker es, además de director y alma mater del proyecto Ortzai (2005), Licenciado en Arte Dramático por la Universidad de Kent, ha desarrollado su labor en Cine y Televisión y, muy principalmente, en el Teatro. Tras iniciarse ante la cámara como modelo fotográfico, debuta en el cine protagonizando el largometraje de Michael Wintherboton «Under the sun», al que seguirían las series de la BBC «Eldorado» y de Channel 4 «Aventuras Vascas», dirigida por Scott Ross, nominada a los premios BAFTA como Mejor Serie Educativa en el año 2000. En Madrid, trabaja para directores cinematográficos como Carlos Saura o teatrales como Francisco Nieva, interpretando papeles de distinta envergadura en series televisivas como Hospital Central, Plaza Nueva o Señorío de Larrea. 
En esta ocasión, la presentación del conferenciante correrá a cargo de alguién muy vinculado al mundo cultral vitoriano, especialmente al teatro, como es Enrike Ruiz de Gordoa y Alda. Estamos convencidos de que será, sin duda, una interesante charla. ¡El lunes 13, os esperamos!