martes, 27 de junio de 2023

VISITA MARITURRI-ARMENTUM BISITA. Paquita Sáenz de Urturi


Las excavaciones arqueológicas realizadas entre 2001 y 2009 este lugar de Mariturri, sacaron a la luz las ruinas de un poblado caristio- romano, cruzado por varias vías de comunicación, entre las que destaca la Calzada romana denominada Iter XXXIV, que unía las ciudades romanas de Burdigala (Burdeos) y Asturica (Astorga). En este Parque de Mariturri se puede contemplar la recreación  a escala de sus ruinas, que se conservan por debajo.

Se sitúa entre las calles Alto de Armentia y Reina Sofía,

Punto de Reunión: en el centro del Parque, marcado en el cartel como PR en un círculo, y en el plano adjunto.

Mariturriko paraje honetan 2001 eta 2009 urteen artean egindako indusketa arkeologikoek, hainbat komunikazio bidek zeharkatzen duten karistio-erromatar bizileku baten hondakinak azaleratu zituzten, horien artean Iter XXXIV izeneko erromatar galtzada nabarmentzen da, Burdigala (Bordele) eta Asturica (Astorga) hiri erromatarrak) lotzen zituena. Mariturri Parke honetan hondakinen eskalako erreprodukzioa ikus daiteke, behean gordeta daudenak.

Armentiako gana eta Sofia Erregina kaleen artean dago. 

Topagunea: Parkearen erdialdean, errotuluan PR gisa markatuta, biribilean, eta erantsitako mapan.


NOTA / OHARRA: los interesados pueden ir directamente, sin necesidad de apuntarse previamente // Interesatuek bertara jo dezatela zuzen, aldez aurretik izenik eman behar gabe.

jueves, 22 de junio de 2023

EGUZKIARI BEGIRA - MIRANDO AL SOL

Iñaki Lasak bere hausnarketa egokia dakarkigu udako solstizioa dela eta. Gure artean hain ugariak diren giza-akatsetatik osteratxoa egiteko aprobetxatzen du.

Udako solstizioa. Nork orain begira diezaioke eguzkiari! Bere indar eta distirak itsutzen gaitu. Bera da errege, bera  nagusi. Gizakiak antzina antzinatik hori badaki eta munduko bazter guztietan errege ez ezik, jainko ere bihurtu zuten eta bizia, argia eta berotasuna ematen digun suzko bola hori ahuspez gurtu. Euskaldunon mitologian ere Eki (eguzkia) jainkoa zen, Mari jainkosa eta beste jainko batzuen artean. Ez dakigu ziur eguzki faltak zer suposatuko lukeen, ez baikara eguzkitik bakarrik bizi, unibertsoan beste indar batzuk ere bai baitira.  Hasteko, orain dugun orbitarik ez genuke izango eta noraezean ibiliko ginateke, iraungo genukeen bitartean … auskalo!

                Gertatu oi den bezala, mitologia bat beste mitologia batek ordezkatu zuen eta  Ekialde Erditik etorritako mitologiak TEOZENTRISMO bat ezarri zigun, asmatutako gizaki itsurako jainko bat, den guztiaren erdigune, neurri eta ardatz ezarriaz. Duela 40.000 urte edo, agian, 80.000 urte  –ez dakit zenbat milaka urte- eguzkia jarraituz eta goratuz bizi ondoren, duela 4.000 urteren bueltan ekarri ziguten giza-jainko horretan  erori ginen. Esan dezakegu gure arbasoek HELIOZENTRISMO bat bizi izan zutela TEOZENTISMOAREN antzeko zerbait, baina eguzkia ez zuten asmatu. Egia da, gure Garai Aurreko IV. Mendean Antoko Heraclidesek eta Samosko Aristarcok adierazi zutela nola eguzkia zen ezagutzen zuten astronomiako sistemaren erdigunea. Hamazortzi mende geroago, XVI. mendean, Nikolas Copernicok eta geroago Galileok demostratu zuten eguzkia zela erdigunea, ardatza, eta ez lurra, GEOZENTRISMOA, ordu-arte pentsatzen zuten bezala. Justu-justu libratu ziren inkisizioko sugarretatik hori esateagatik. Gaur egun, egia da, astronomoek eta astrofisikoek  lurra erabiltzen dutela erdigune bezala batez ere distantziak eta neurtzerakoan.

               TEOZENTRISMOA izan zen XVI. mende-arte jaun eta jabe eta oraindik ere ez da itzali noski, baina humanismoko ideiekin batera ANTROPOZENTRISMOA sortu zen: Gizakia gauza guztien erdigune, neurri eta ardatz; dena bere inguruan mugitzen da. Izarrak urruti geratzen zaizkio baina, hala ere, bereak balira bezala hartzen ditu.

               Historiak eman dizkigu makina bat erdigune edo … zentrismo eta ongi dago hauek denak gogoratzea,  gaur bertan unibertsoari begiratzean norberaren kokapena aurkitzeko: izarretan, eguzkian, ilargian ala lurrean. Baina kezkatu beste zentrismo batzuek kezkatzen naute, adibidez EGOZENTRISMOAK. Egoa esanda nahikoa da hori beti erdigune izaten omen da eta: Ni eta nire ni. Gaur egun egoismoa ez ezik nartzisismoa ere asko nabari da. Norberekiko begirada eta itxurazko gorputz fisikoaren zaintza – gimnasioak asko ugaritu dira azken aldian-  eta fisikoaren goratzarrea handia da.

                     Baina, oraindik ere gehiago kezkatzen nau EGOZENTRISMO KOLEKTIBOAK. (Euskaraz hobeto legoke “gizatalde berekoiak” esatea baina “zentrismo” horrekin jarraitu nahi izan dut). Gizatalde asko dira nortasun handikoak direnak itxuraz, baina, barnean, disimuluan, ego multzo handia dago eta hauek taldearen izenean eta babesean euren nahiak eta taldearenak bultzatzen dituzte. Batzuek gainera, taldea euren egoaren terapia bat bezala hartzen dute eta sendatu beharrean gaixotasuna areagotu egiten zaie. Norbaitek esango luke edonor talde batean sartzen denean edo talde batekin identifikatzen denean berekoitasunik gabe besteenganako joera duela eta guztiz altruista dela, baina beti ez da horrela izaten. Asko dira era honetako taldeak eta ez beldurtu aipatzen: Nazio bat, nazionalismo asko (Etnozentrismoak), partidu politikoak, enpresak, instituzioak (erlijioak), elkarteak,  koadrilak,  futbol taldeak,  eta abar. Egoak norbanakoa izaten jarraitzen du eta gainera taldekoan parte hartu.

                      Taldeko egoak norbanako egoaren behar berdinak ditu eta oso errez sar daiteke arazoetan, hori bai, beti taldearen izenean, berea ez den beste talde batzuen kontra. Hasi pentsatzen, berehala etorriko zaizkizu burura zenbait giza jokaera.

                    A!! eta ez dugu ezer aipatu oraingoan ANDROZENTRISMOARI (matxismoari) buruz. Gizonezkoa gizakien arteko harremanen erdigune. Eta HOMOZENTRISMOA edo ANTROPOZENTRISMOA? Gizakia beste bizidun guztien errege, jaun eta jabe. Bada oraindik ere zer esana, “zentrismoa” dela eta. Gaur eguzkia dugu buru gainean erdi-erdian. Udako solstizioa.

===============..==============

  Iñaki Lasa nos trae una certera reflexión sobre el solsticio de verano. Aprovecha la oportunidad para señalar los errores humanos tan presentes en nuestra sociedad.


          
Solsticio de verano. ¿Quién se atreve a mirar al sol en esta época del año? Nos ciega con toda su fuerza y brillo. Es el rey. Eso lo saben los humanos desde siempre y, aparte de rey de todos los confines del mundo, también lo convirtieron en un dios dador de vida, luz y calor a quien adoraban. También en la mitología vasca Eki (sol) era un dios, entre otros muchos, al igual que la diosa Mari. No sabemos ciertamente lo que supondría la falta de sol, ya que no vivimos sólo de él, porque en el universo existen también otras energías. Para empezar, no tendríamos la órbita actual, deambularíamos  sin rumbo mientras durásemos… vete a saber.

            Como ocurre a menudo, una mitología suele sustituir a otra y la que llegó de Oriente Medio nos trajo un TEOCENTRISMO imponiéndonos como eje, medida y centro un dios con aspecto humano. Desde hace no sé cuántos miles de años siguiendo al sol adorado y hace apenas 4000 años, nos postramos ante un nuevo dios con aspecto humano. Nuestros antepasados vivieron un HELIOCENTRISMO parecido al TEOCENTRISMO, pero no inventaron el sol.

            Cierto es que en el siglo IV antes de Nuestra Era Heráclides de Anto y Aristarco de Samos dijeron que el sol era el centro del sistema astronómico que conocían. 18 siglos más tarde, siglo XVI, primero Copérnico y Galileo después, demostraron que el sol era el centro y eje, y no la tierra como se pensaba hasta entonces, GEOCENTRISMO. Por los pelos se libraron de las garras de la inquisición. Hoy en día tanto los astrónomos como los astrofísicos utilizan la tierra como centro, pero para medir las distancias.

            Hasta el siglo XVI el TEOCENTRISMO era la principal creencia, y aún hoy continúa, pero con la idea del humanismo surgió el ANTROPOCENTRISMO: la persona humana como centro, eje y medida de todo, todo se mueve en torno al humano. Le quedan lejos las estrellas pero las toma como suyas.

            La historia nos ha dado muchos centros…centrismos y no está mal recordarlos para hallar la ubicación de cada uno cuando miramos al universo: en las estrellas, en el sol, en la luna o en la tierra. Pero hay otros centrismos que me preocupan, por ejemplo, el EGOCENTRISMO. Basta con decir Ego porque sabemos que el Ego es el centro de todo: yo y mi yo. Hoy en día, más allá  del egoísmo, también se palpa bastante el NARCICISMO. Miramos a nuestro ombligo y nuestro aspecto físico, que lo cuidamos y es necesario, pero muchas veces sólo prestamos atención a lo físico. Basta con mirar cómo proliferan los gimnasios.

                      Pero más me preocupa aún el EGOCENTRISMO COLECTIVO (colectivo egoísta). Hay muchos colectivos de gran personalidad, en apariencia. Pero en el fondo, disimuladamente, son un gran conjunto de Egos, y éstos en el nombre y al amparo del grupo, a menudo imponen sus deseos. Algunos además, toman al grupo como terapia de su exceso de Ego pero en vez de sanar  acrecientan su “enfermedad”. Cualquiera puede decir que cuando uno entra a formar parte de un grupo o se identifica con él lo hace de forma altruista, sin ningún interés egoísta, pero no siempre es así. Son muchos los grupos que podemos nombrar y no nos debe dar miedo decirlo: una nación, muchos nacionalismos (etnocentrismos), partidos políticos, empresas, instituciones (religiones), sociedades, cuadrillas, equipos de futbol… El Ego sigue siendo individual y además participa en el del grupo.

            El Ego colectivo tiene las mismas necesidades que el Ego individual y es muy fácil entrar en hostilidades en contra de otro grupo que no sea el suyo. Si te pones a pensar un poco, serán muchos los grupos y comportamientos humanos que te vendrán a la mente.

            A! Esta vez no he dicho nada sobre el ANDROCENTRISMO (machismo), el hombre (macho) como centro de todo lo humano. ¿Y el HOMOCENTRISMO o ANTROPOCENTRISMO, la persona humana como centro y rey de todo ser vivo? Queda mucho por decir sobre los “centrismos”.

            Hoy tenemos al sol centrado en lo más alto sobre nuestras cabezas. Es el solsticio de verano.

TESTUA: IÑAKI LASA

Argazkiak: poematrix eta infored2

viernes, 16 de junio de 2023

E.W. KORNGOLD Y “LA PALOMA” DE IRADIER

Berriz ere dator Sabin Salaberri musikari, ikerle eta idazlea Sebastian Iradierren "La paloma"ren inguruko ekarpen batekin. Maisuki darabil gaia Aramaioko jakintsuak eta oraingo honetan "La paloma"ren zabalkunde erraldoiari buruzko datu batzuk ematen dizkigu, mundu osoan ezagutua izaterainoko prozesuaren hastapenetara eramaten gaituelarik.

En su programación del mes de mayo de la temporada 22-23, la Orquesta Sinfónica de Euskadi ofreció el emotivo “Concierto para violoncelo” de Erich Wolfgang Korngold. El nombre de este compositor, además de difícilmente pronunciable, resultaba desconocido para la mayoría de los oyentes. Sin embargo, Korngold tiene una relación estrecha con la historia de la música alavesa: su influencia fue decisiva en el reconocimiento universal de “La paloma” de Sebastián de Iradier.

La Paloma es, sin lugar a dudas, la canción más internacional de la historia, que ha viajado a lo largo del tiempo por todo lo ancho del mundo, desde La Habana hasta Zanzíbar. Fue cantada por el coro más grande del mundo, (88.600 personas) en Hamburgo, Alemania, el 9 de mayo de 2004.

Según los entendidos, La paloma es la canción más versionada de todos los tiempos. Ha formado parte del repertorio de las más grandes voces líricas del mundo: desde María Callas hasta Julio Iglesias, pasando por Elvis Presley, Bing Crosby, Duke Ellington, Mireille Mathieu y una lista infinita de intérpretes. Nuestro recordado Primi González de Langarika reunió unas 1500 grabaciones diferentes, en versiones recogidas en todas las partes del mundo y en todos los idiomas imaginables. El alemán Kalle Laar, a su vez, ha reunido 2.000 interpretaciones, aunque él considera que hay otras tantas desconocidas.

¿Cómo llegó La paloma a adquirir esta fama internacional?

Como ya se ha dicho, la canción debe muchísimo a Korngold. Este compositor, nacido en 1897 en Brno, actual República Checa, alcanzó en su juventud cimas muy altas en la música del Imperio Austro-húngaro. Gozó del aprecio de Gustav Mahler, Richard Strauss, Jean Sibelius y Giacomo Puccini. Pero por su condición de judío tuvo abandonar su país y refugiarse en los EEUU de América, donde llegó a ser uno de los más importantes e influyentes compositores de la historia de Hollywood.

¿Qué le debe La paloma a Erich Wolfgang Korngold?

Durante el efímero reinado (de 1864 a 1867) en México del emperador Maximiliano I, una jovencita tonadillera mexicana, Concha Méndez (1848-1911), que luego alcanzaría gran fama, solía cantar en el Teatro Imperial de la capital mexicana La Paloma de Iradier, canción ya conocida en el país, pero que aún se popularizó mucho más gracias a las aportaciones de la artista.


Carlota de Sajonia-Coburgo-Gotha, hija de Leopoldo I de Bélgica y esposa de Maximiliano, era mujer de gran cultura: había sido educada para gobernar y contaba con amplios conocimientos en política, geografía, música y artes; hablaba francés, alemán, inglés, italiano y español. De ideas liberales, dejó a su país un gran legado de infraestructuras, obras sociales y de caridad; pero no gozó de popularidad entre sus súbditos, que la consideraban extranjera y apodaron como "La roja" por sus posturas radicales.

Carlota quedó prendada de La paloma desde la primera ocasión en que la escuchó. La rindieron por completo la cadencia de su ritmo y la nostalgia de su texto: “Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño: soy yo, que vengo a cantarte una canción de amor”. Deseando escucharla, solía invitar a Concha Méndez a las fiestas de palacio, para que interpretara la canción de Iradier.  


El pueblo, consciente del gusto de la emperatriz por La paloma, se burlaba de ella, cruel y despiadado, cambiando el texto de algunos versos: “Si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con cariño que es tu retrato”.

Tras el triunfo de la revolución juarista y el fusilamiento de Maximiliano se celebró en el Teatro Nacional una función, en la que intervenía Concha Méndez. El público le solicitó que cantara La Paloma con el texto burlón. La cantante se negó por respeto a la emperatriz, que languidecía en Europa con la razón perdida.

Los guionistas de la excelente película Juárez, que William Dieterle rodó en 1939, incluyeron en el guion varias alusiones a La Paloma. Erich Wolfgang Korngold, autor de la banda sonora, utilizó La Paloma como tema recurrente en distintas ocasiones. Aparece ya como uno de los temas en la “obertura” de presentación de créditos. Luego la escuchará la pareja imperial en forma orquestal en la escena de la terraza de palacio, al atardecer, cuando ambos sueñan con un futuro triunfal; Carlota (Bette Davis) va recitando las estrofas de la canción. La Paloma reaparece como fondo orquestal en la despedida de Maximiliano y Carlota, cuando ella emprende el viaje a París para tratar de disuadir a Napoleón III de la retirada del ejército francés de México. De nuevo va a sonar La Paloma a petición del emperador, como última gracia antes de ser ejecutado, en recuerdo de su amada esposa; la cantará una contralto, vestida de mexicana, representando a Concha Méndez.

La película gozó de un éxito modesto. Pero La paloma se convirtió en la canción de moda en todos los lugares de Europa y América, donde se exhibió el filme. Korngold cuidaba con esmero sus partituras y daba a la música de cine el mismo valor, que a la sinfónica o de concierto. Escribió composiciones brillantes, llegando a recibir el reconocimiento de la industria hollywoodiense con un Óscar. Sus partituras son consideradas como obras maestras en su género y ejemplos únicos de cómo la música puede potenciar la emoción de las imágenes cinematográficas. En el caso concreto de La Paloma, la canción llegó a alcanzar en el mundo entero un éxito sin precedentes, gracias a las magníficas versiones ofrecidas por Korngold en la banda sonora del film citado de William Dieterle.

TEXTO: SABIN SALABERRI

Argazkiak: wikipedia

EGILE BERAREN GEHIAGO SEBASTIAN IRADIERRI BURUZ / MÁS DEL MISMO AUTOR SOBRE SEBASTIAN IRADIER


lunes, 12 de junio de 2023

ELISA RUEDA ETA GORKA ORTIZ DE URBINA

 

Eguerdi honetan aurkeztu dira 2022ko Urrezko Zeledonak. BI izan baitira: Elisa Rueda poeta eta Gorka Ortiz de Urbina, 2001-2023 urteen bitarteko Zeledona.

Biek poz eta ilusio biziz hartu zuten albistea lehengo astean eta elkartearen egoitzan izandako gaurko prentsaurrekoan aitortu dutenez harro sentitzen dira jasotako golardoarekin.

Elkarteko lehendakari Josemari Velez de Mendizabalek adierazi duenez, izendapen horiekin urrats kualitatibo nabarmena eman da, eta pozik agertu da emakumeen hautagaitzak gizonezkoenak baino gehiago izan direlako eta sarituak biak euskaldunak direlako. Arabak normalizazio sozial eta linguistikoan aurrera egiten duela erakusten duten bi froga.

Saria irudikatzen duen estatuatxoa hurrengo  irailaren 27an jasoko dute, Printzipal Antzokian izango den ekitaldian.

Este mediodía se han presentado los Celedones de Oro 2022. Porque han sido dos: la poeta Elisa Rueda, y Gorka Ortiz de Urbina, Celedón 2001-2023.

Ambos recibieron la semana pasada la noticia con una gran alegría e ilusión, y según han confesado en la rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la asociación  se sienten orgullosos del premio recibido.

El presidente de la asociación, Josemari Vélez de Mendizabal ha señalado que con estos nombramientos se ha dado un paso cualitativo muy evidente, y se ha felicitado por que hayan sido las candidaturas femeninas superiores a las masculinas, y porque ambos premiados sean euskaldunes. Dos aspectos que demuestran que la Alava avanza firme en su normalización social y lingüística.

La estatuilla que representa el premio lo recibirán en ceremonia que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre en el Teatro Principal.


SARIDUNEN MERITUAK - MÉRITOS DE ELISA Y GORKA

Argazkiak / Fotografías: UZ-CO (Javier Sedano)

2022ko URREZKO ZELEDONAK: ELISA RUEDA ETA GORKA ORTIZ DE URBINA: CELEDONES DE ORO 2022

Hautagaiak banan-banan aztertu ondoren, eta epaimahaiko kide guztien arrazoiak entzunda, Urrezko Zeledonek erabaki dute, beren curriculuma osatzen dituzten oinarrizko xehetasunez gain, hautagai izatera bultzatu dituzten funtzioengatik arabar sentitzea eta egitea ezaugarriak dituzten bi pertsona izendatzea 2022ko Urrezko Zeledonak.

ELISA RUEDA VALENZUELA

“Emakume aktiboa: irakaslea, poeta, idazlea, aktorea... eta, nola ez, Nazioarteko Poesia Jaialdiko zuzendaria eta alma mater, Maiatzean Poetak / Poetak Maiatzean, maiatzean Gasteizko kaleak eta Arabako herriak poesiaz gainezka betetzen dituena, irakurketa, idazketa eta poesiaren maitasuna zabaltzeko eta giza-kolektibitateen arteko lotura zirraragarria sortzeko asmoarekin”

Hala zioen epaimahaiak jaso zuen hautagaitza proposamenak. Eta horretaz gain, hark kontuan hartu zuen Elisa Rueda (Markina-Xemein, 1959) emakume zintzoa dela -ez da txantxetakoa bere Maiatzean Poetak ekimena hamaikagarren edizioa izatea joan den hilabetean- bi norabideko kultur-jarioa duen bokazioduna, Arabatik mundura eta mundutik Arabara, alegia. Hona hemen Jaialdiaren helburuak:

• Poesia zabaltzea eta irakurketa eta idazketa bultzatzea.

• Poesiaren bitartez batasun giroa sortzea.

• Poesia landa eremuetara eraman.

• Artea eta gazteen lana aitortzeko espazioak sortzea.

• Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren balioak zabaltzea.

• Belaunaldien arteko topagune berriak sortzea.

• Euskararen erabilera sustatzea.

• Gasteiz eta Araba munduan kokatzea

Idazlea, poeta, bere kalitateagatik saritua; zinema eta telebistako aktorea, gaztelaniaz eta euskaraz.

Hori guztia da Elisa Rueda.

KULTURA SORTZAILE ETA ERAGILEA.

Horregatik, 2022ko Urrezko Zeledona merezi izan du.


GORKA ORTIZ DE URBINA VILCHES

Hautagaitzak ez zuen ustekabean harrapatu epaimahaia, izan ere Gasteizko eta Arabako hainbat taldek aspalditik modu informalean iradokitzen ari ziren, 2001etik Zeledona pertsonifikatzen ari denari sari herrikoi ezagunena ematea.

Eta hautagaitza iritsita eta epaimahaiak aztertu ondoren adostu zen, 2023ko abuztuaren 4an amaituko den epe horretan Gorka Ortiz de Urbinak (Gasteiz, 1971) ibilbide eredugarria burutu duela, pertsonaia mitikoa gorpuzteko egin duen ekarpenarekin. Hasieran ez zen erraza izan, zaila baitzen lekukoa eman zion Iñaki Landaren gisakoa edo Jose Luis Isasi lehen Zeledona ordezkatzea. Baina bikain egin du, Zeledona izena betiko irabaziz.

Gorka Ortiz de Urbina Zeledona izan da 2001etik 2023ra, abuztuaren 4an ez ezik urteko egun guztietan baino, txalotzeko moduko jakitea erakutsiz.

Epai mahaiak baloratu egin du, urtero-urtero hainbat eta hainbatentzat alaitasun eta ilusioaren gogoa adierazi duen pertsona dela Gorka Ortiz de Urbina.

Horregatik 2022ko Urrezko Zeledona merezi izan du.

============..==========

Tras analizar una por una las candidaturas, y oídos los razonamientos de todos los miembros del Jurado, éste tomó la decisión de elegir como Celedón de Oro 2022 a dos personas que en opinión de aquél reúnen las características – junto a los pormenores básicos que conforman su currículo- del sentir y hacer alavés, justamente desde las funciones que han impulsado sus candidaturas.

   ELISA RUEDA VALENZUELA

“Mujer activa: profesora, poeta, escritora, actriz… y, por supuesto, directora y alma mater del Festival Internacional de Poesía, Poetas en Mayo / Poetak Maiatzean, que cada  mes de mayo inunda de poesía las calles de  Vitoria- Gasteiz y los pueblos de Álava con la intención de  difundir la  lectura, escritura y amor por la poesía y crear un nexo de unión entre el tejido social que sea ilusionante”

Así decía la propuesta de la candidatura que recibió el Jurado. Y además de ello éste tuvo en cuenta que Elisa Rueda (Markina-Xemein, 1959) es una mujer incisiva – no en vano su Poetas en Mayo ha superado el pasado mes la undécima edición- con vocación divulgativa cultural bidireccional, de Álava al mundo y del mundo a Álava. Ahí están los objetivos del Festival:

• Difundir la poesía y fomentar su lectura y escritura.

• Crear a través de la poesía un clima de unión.

• Acercar la poesía a los núcleos rurales.

• Generar espacios de reconocimiento al arte y al trabajo de los jóvenes.

• Difundir valores de igualdad entre hombres y mujeres.

• Crear nuevos espacios de encuentro intergeneracional.

• Fomentar el uso del euskera.

• Posicionar a Vitoria-Gasteiz y Álava en el mundo

Escritora, poeta premiada por su calidad; actriz en cine y televisión; en castellano y euskera.

 Todo eso es Elisa Rueda

CREADORA Y DIVULGADORA CULTURAL

Por todo ello ha merecido el Celedón de Oro 2022.

                                                              

GORKA ORTIZ DE URBINA VILCHES

Su candidatura no fue sorpresa para el Jurado, ya que distintos colectivos vitorianos y alaveses venían informalmente sugiriendo la conveniencia de premiar con el más prestigioso galardón popular a quien desde 2001 ha venido personificando el 4 de agosto a Celedón.

Y llegada la candidatura, el Jurado la analizó y coincidió en la idea de que Gorka Ortiz de Urbina (Vitoria-Gasteiz, 1971) ha realizado, durante este período que concluirá el próximo 4 de agosto de 2023, una trayectoria ejemplar en su corporeización del mítico personaje. No lo tenía en sus comienzos nada fácil, porque difícil era sustituir en el papel a Iñaki Landa, de quien tomó el testigo, o a José Luis Isasi, el primer Celedón. Pero lo ha hecho de forma magnífica, ganándose para siempre el apelativo celedoniano.

Gorka Ortiz de Urbina ha sido Celedón desde 2001 a 2023, no sólo el 4 de agosto sino todos los días del año, mostrando un saber ser y estar digno de aplauso.

El jurado ha valorado que Gorka Ortiz de Urbina durante todos estos años ha mostrado el camino de la alegría y de la emoción festiva a cientos de miles de personas.

Por todo ello ha merecido el Celedón de Oro 2022.