domingo, 31 de octubre de 2021

GIZAKIA DEITZEN DEN ETXE ORRATZA / LA PERSONA LLAMADA RASCACIELOS


           Denok ezagutzen ditugu etxe orratzak, gure herrietan ere baditugu 10-20 solairutako etxe luzeak. Munduko zenbait lekutan 100dik gora solairu dituztenak ere ba omen dira. Etxe-bizitza edo etxe-bulego hauek zerurantz hainbeste oin badituzte, lurrazaletik behera ere mordoxka bat izango dituzte. Izan ere, alde batetik horrenbeste bulegoentzat aparkalekuak behar dituzte eta, batez ere, horrelako luzera duten etxeek oinarriak ere sendoak behar dituztelako.

            Gizakiaren eboluzioa arakatu nahi duzunean eta honetaz informazioa bilatu, txosten guztiak tximuetatik hasten dira, primateetatik hain zuzen ere. Baina zientziak beste zerbait adierazten digu, gizakiak aurrekari gehiago badituela eta bere geneen ikerketek oso urruti garamatzatela. Tximuena eboluzioko une garrantzitsu bat bezala hartu behar dugu, baina gizakia osotasunean konprenitzeko askoz ere urrutirago joan behar dugu.

            Gizakia biziduna da, dudarik gabe, eta biziaren sorrera ere une oso garrantzitsua da. Unea aipatzen dugu baina gertaera hauek ez ziren tximistaren abiaduran jazo, milaka edo milioika urtetan baizik. Bizia zer den argitzea ere ez legoke gaizki, baldin eta argitu badaiteke. Gehienek zera diote: jaio, ugaldu eta hil, ziklo hau egiten duen orok bizia daukala. Beste batzuek gehitzen dute honako elementu hauek ere garrantzitsuak direla: energia lortzeko ahalmena, kanpoko edo barneko estimuluei erantzuteko ahalmena edo egoera desberdinetara egokitzeko ahalmena edukitzea.


           Lurra duela 4.500 milioi urte sortu zen eta lehen zelulak 3.500 milioi urte aldera azaldu ziren. Aurretik egoera fisiko-kimiko probiotiko bat eman zela nabaria da, bizia prozesu luze baten ondorioa baita. Beraz, esan daiteke bizia gerta zedin beharrezkoak ziren elementuak hor zeudela. Big Bang leherketa hura gertatu zen une hartatik? Edo, leherketa aurretik ere ezereza, energiazko hutsune kuantikoa, sakoneko energia, den guztiaren sorrerako iturria deitutako horretan, bazen bizia sortzeko zerbait? Galdera hauei erantzutea ezinezkoa da gaur egun eta gerora ere ez da erraza izango.

           Bizia zeri deitzen diogun azalpen labur bat eman dugu baina ahalegin horretan energiari buruz apenas esan dugun ezer. Zientzia kuantikoan, txikitasuneko elementuekin eta partikula txikienekin ikertzen duten zientzialariek,  materiaz hitz egiten dutenean energiaz ari dira, eta esan ere esan dute, materia bera ez dela existitzen, energia baizik. Har dezagun harri koskor bat, berez goian emandako definizioarekin, bizirik gabea, ezta? eta iker ditzagun bere atomoak eta hauen partikula osagaiak: protoiak, neutroiak eta  elektroiak. Edo quarks eta hadroiak bezalako partikula txikienak eta konturatuko gara harri puska txiki horretan udaberriko erlauntzetan baino mugimendu handiagoa dagoela. Guk dugun biziaren kontzeptuarekin atomoaren dantza honi ezin diogu bizia deitu.  Zer demontre da orduan? Energia. Nire uste, oso uste apalean, energia da biziaren elementurik garrantzitsuena. Molekulak atomoz eginak daude eta lehen zelulak ere bai, beraz energiaz josiak. Zelulen sorreran mineralek ere zer ikusi handia izan zuten,  gure gorputzetan duten bezalaxe. Zientziaz oso gutxi dakit baina benetan azaldu nahi dudanarekin hasi aurretik, elementu hauen inguruan argitasun apur bat eman nahi nuen, behar bada, kontrakoa ere gerta daitekeela kontutan hartuta.

Goazen ba gizakia deitzen den etxe orratz horretara eta has gaitezen gizakiaz hitz egiten. Gizakia, biziduna, ez da tximuekin hasten Big Bang leherketa aurretik baizik. Leherketa ondoren sortu omen ziren elementu batzuk, adibidez, hidrogenoa, helioa,  litioa eta geroago elementu gehiago, bizia gerta zedin. Lehen zeluletatik hasi eta ondorengo prozesu guztian gizakia ere bertan egon da. Hau izango litzateke gizakiaren etxe orratzeko solairurik sakonena. Oinarri sendoenekoa. Betidanik izan gara. 

Badirudi lehen zelulak begetalak zirela eta lehenengo landareak eta zuhaitzak eman zirela, beste eratako animalien zelulen aurretik. Harrituta geratu nintzen banana batek %60ko antzekotasun genetikoa daukala gizakiarekin irakurri nuenean. Beraz, landareek, zuhaitzek eta euren fruituek zer ikusi handia dutela gurekin, alegia. Lurrazpiko beste solairu batera pasako gara. Animaliak. Hasi lehen protozelulekin, zelula bakarreko protozooak, eta zelula askoko estruktura konplexuekin animalia osatuagoetara pasa ginen. Gure genetikako ADNak animalia askorekin daude lotuak eta ez txinpantzeekin bakarrik. Horrela arratoi batek %80ko antzekotasuna du gure ADNarekin, Abisiniako etxe-katuak  %90ko antzekotasuna, ozpin-eltxoak %61koa. Txinpantze batek %96ko antzekotasuna dauka gure ADNarekin. Antzekotasuna aipatzen dut eta ez berdintasuna. Gezurra badirudi ere, aipatu ditugun landare, zelula eta animaliak gure aurrekariak dira, gure arbasoak, gure anai-arreba zaharrak. Gizakia ezin da honetaz ahaztu, berarekin bai daramatza hauen informazio genetikoak. Gizakiaren etxe orratzaren lurrazpiko solairu hauek oso garrantzitsuak dira eta ezin ditugu ahaztu. Gure parte dira ere.

        Lur-azalera iritsi gara gizakiaren etxe orratzean. Etxe honek ez du igogailurik eta harmailak banaka- banaka igo behar dira milaka eta milioika urteetan zehar. Gizakia hasi da gainditzen apurka -apurka txinpantzearen izatea eta jokabidea eta badoa Afrikako sabanetatik, bi hanken gainean zutik, zerbait ehizatu nahian. Milaka urteetan ikasten eta hobetzen joango da eta Australopithecus lehen gizaki hark etxe orratzeko solairu pare bat gainditu zituen. Gero beste gizaki batzuk etorri ziren, adar desberdinetakoak, homo habilis, homo erectus, homo neanderthal, eta abar. Denak desagertu ziren eta gure aurrekoak homo sapiens gizakiak izan ziren.

        Gizaki hauek denak, pixkanaka etxe orratzean goraka joan ziren, beti hobetzen. Garbi dago geroz eta buru argiagoa zutela eta  etxe orratzean solairuak igo ahala,  argitasun gehiago zutela eta ikuspegi zabalagoa. Baina bestalde, baita ere egia da, lurretik eta,  batez ere, etxe orratzeko sakoneko oinarrietatik aldentzen joan zirela. Alturako haize beroak edo hotzak kaskoa haizatu eta guztiz berekoiak, egoistak eta bakartiak bihurtzen hasi ziren. Adimenaren garapenak etxe orratzeko solairuetan gora egiteko balio izan digu, baina zer garen eta nondik gatozen ahaztu egin gara. Ekologia, elkarkidetza, feminismoa, hezkidetza, etorkinei harrera, eta abar hitz politak erabiltzen dira, baina etxe orratzeko  goiko solairuetatik jaitsi gabe.

        Gu garen etxe orratza guztia, osoa da, oinarrietatik hasi eta heldu garen lekurainokoa. Eta gogoan eduki oraindik ez garela gailurrera iritsi, ibiltzen goazela. Gehienok bi-hiru solairuetan gora eta behera, jira eta bira gabiltza, ez baitugu aurrerapenik egiten. Horretan gaudela uste dut.

 Testua: Iñaki Lasa Nuin


TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL EN EUSKERA

Todos conocemos rascacielos. En nuestras ciudades y algunos pueblos existen casas alargadas de 10-20 pisos. En algunos países del mundo existen edificios con más de 100 pisos. Estas viviendas u oficinas si tienen tantos pisos hacia el cielo (rascacielos), seguramente poseerán también unos cuantos bajo la superficie. Porque por un lado,  para tantas oficinas o viviendas se necesitan  varias plantas de aparcamientos, pero sobre todo, porque una casa de semejante altura necesita de unos cimientos considerables y pienso que la profundidad será clave.

Cuando quieres investigar la evolución de la especie humana y recopilar información, casi todos los trabajos comienzan desde los monos, concretamente desde los primates. Pero la ciencia nos descubre que los humanos tenemos muchos más progenitores que los chimpancés y que el estudio de los genes de todos ellos nos llevan muy lejos. Debemos considerar al chimpancé como un eslabón muy importante en nuestra propia evolución, pero para comprender la evolución humana en su integridad hemos de retroceder mucho, muchísimo.

No hay duda de que los humanos somos seres vivos, obviamente;  por tanto el mismo momento de la creación de la vida misma es muy importante. Decimos momento de creación pero estos cambios no se dieron a la velocidad de un rayo, sino más bien durante miles y millones de años. No estaría mal aclarar el concepto de vida, si es que se puede describir. La mayoría de los estudiosos dicen que los seres que son capaces de cumplir el ciclo de  nacer, reproducirse y morir, son seres vivos. Otros científicos, más cercanos en el tiempo, añaden al ciclo comentado la capacidad para conseguir la energía, la capacidad para responder a los estímulos externos e internos y la capacidad de adaptación a situaciones diferentes.

La tierra se formó hace 4.500 millones de años y las primeras células surgieron hace 3.500 millones de años. No cabe duda de que antes de este nacimiento de la vida existía una condición indispensable de física y química prebiótica, porque la vida es fruto de un proceso muy largo. Por tanto, se puede decir que aquellos elementos necesarios para que surgiera la vida estaban allí. ¿Desde el momento de aquella primera explosión Big-Bang? O, acaso antes de la misma explosión ¿Existía el vacio cuántico, la energía profunda, fuente de todo lo existente, que hoy hablan algunos estudiosos?  No es fácil hoy mismo responder a todas estas preguntas y seguramente será también difícil en un porvenir cercano.

Hemos apuntado algo sobre lo que es la vida, pero apenas hemos hecho mención acerca de la energía. En la ciencia cuántica, los científicos que trabajan con lo más pequeño y estudian los elementos pequeñísimos, recién hallados, cuando hablan de materia hablan de energía. Y lo han dicho y confirmado que la materia en sí no existe, sino energía. Tomemos una piedrecita en la mano. Con la definición de vida que hemos dado arriba es inerte, ¿no? Ahora vayamos a analizar, a realizar un estudio cuántico de su estructura de lo más pequeño: sus átomos y partículas de protones, neutrones, electrones, los quarks, andrones, etc. y nos daremos cuenta de que en  esa piedrecita hay un movimiento tan exuberante como en un enjambre de abejas en primavera. Con el concepto de vida que poseemos, claro que no podemos llamar vida a este baile de átomos. ¿Qué carajo es entonces? Energía. A mi parecer, muy humilde parecer, la energía es el elemento más importante de toda vida. Las moléculas están hechas de átomos y también las primeras células, por tanto son pura energía. En el nacimiento de las primeras células los minerales tuvieron mucha importancia, como lo tienen ahora mismo en nuestro organismo. Conozco muy poco del mundo de la ciencia, pero para poder seguir con el tema que me proponía, me ha parecido importante dar estas pocas pinceladas con el fin de aclarar ciertas cuestiones. No sé si he aclarado o ensombrecido lo que pretendía.

Acerquémonos pues a ese rascacielos humano y hablemos de los humanos. Lo humano, el ser vivo, no empieza con los chimpancés sino antes de aquella primera explosión Big-Bang. Dicen que los primeros elementos, como el hidrogeno, el helio, el litio aparecieron justo después de aquella explosión, seguidos de otros muy importantes para que se diera la vida. Los humanos hemos estado ahí desde la primera célula en todo el proceso de vida. Esto sería la planta subterránea más profunda del rascacielos humano. El cimiento más hondo. 

Existimos desde siempre. Parece ser que las primeras células fueron vegetales y que primeramente surgieron las plantas y los arbustos, antes de otro tipo de células animales. Me quedé atónito al leer que un plátano tiene un parecido genético del 60% con el genoma  humano. Po tanto las plantas, los frutos y los arboles tienen relación estrecha con nosotros. Vamos a pasar a otra planta del sótano del rascacielos: los animales. Empezando con los protozoos de una única célula pasamos a estructuras celulares más complejas, animales más complejos. El ADN  de nuestra genética guarda relación con muchos animales de toda índole además de los chimpancés.  Así un ratón tiene un 80% de parecido genético con los humanos, los gatos domésticos de Abisinia un parecido del 90%, un mosquito de vinagre el 61%. Un chimpancé tiene un 96% de parecido con el ADN de los humanos. (Siempre digo “parecido”y no “igual”, porque de hecho existen pequeñas diferencias) Aunque parezca mentira, las células, plantas, frutos y animales que hemos citado son nuestros ancestros, nuestros viejos hermanos. El humano no puede olvidarse de que es heredero de toda esta información desde siempre. Estas plantas subterráneas del rascacielos humano son primordiales y no las podemos olvidar. Son parte de nosotros.

Hemos llegado a la planta baja del rascacielos. Esta casa no tiene ascensor y hay que subir los peldaños uno a uno. Así hemos ido subiendo los humanos en nuestra evolución de miles, millones de años, siempre mejorando, subiendo escalones. El humano ha empezado a superar poco a poco la forma de ser y actuar del chimpancé y ya va medio erguido, sobre dos patas,  por las sabanas de África, queriendo cazar algo. Durante miles de años irá aprendiendo y mejorándose. Aquel primer humanoide, no homo, Australopithecus, subió sin duda un par de pisos del rascacielos humano. (hay que tener en cuenta que existieron una veintena de humanoides diferentes que desaparecieron, antes de nuestra especie homo) Más tarde aparecieron el Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Neanderthal, etc., que también desaparecieron. El Homo sapiens (Homo Sapiens Sapiens) es nuestro antecesor directo.

Todos estos Homos fueron subiendo pisos en el rascacielos humano, siempre mejorando. Está claro que cada vez poseían una mente más clara, amueblada, y cuanto más arriba iban subiendo en su evolución notaban más claridad mental y su visión era más amplia. Pero por otra parte, cada vez se alejaban más de la tierra y sobre todo de las plantas subterráneas de su casa, de su propia evolución. Ese aire especial de la altura les calentó el “coco” y  empezaron a convertirse en egoístas e insolidarios. El desarrollo de la mente nos ha valido para dar pasos importantes en nuestra evolución, adquiriendo gran altura en nuestro rascacielos, pero hemos olvidado qué somos, quiénes somos y de dónde venimos. Utilizamos palabras tan bonitas como ecología,  cooperación, solidaridad, feminismo, coeducación, acogida a inmigrantes y refugiados, etc, pero siempre sin movernos de nuestra planta del rascacielos.

El rascacielos que somos, lo somos en su totalidad. Desde los cimientos más profundos hasta la planta o nivel que hemos adquirido. Y hay que tener en cuenta que todavía no hemos ascendido hasta la azotea. Vamos subiendo. La mayoría de nosotros vivimos entre dos o tres plantas, subimos y bajamos, dando vueltas, porque apenas desarrollamos nuestra conciencia como humanos.

 

Traducción: IÑAKI LASA NUIN

Argazkiak: wikipedia, biologiauab,pxhere,

lunes, 18 de octubre de 2021

TEATRO PARAISO. ARABAKO ANTZERKIARI BURUZKO BEGIRADA PERIFERIKOA-TEATRO PARAÍSO UNA MIRADA PERIFÉRICA SOBRE EL TEATRO EN ÁLAVA


 XI. Hitzaldi Zikloaren barruan bigarren zatiari ekin diogu gaur arratsaldean. Pilar Lopez izan da gure ponentea honako izenburu honekin: "Teatro Paraiso. Arabako antzerkiari buruzko begirada periferikoa". Gure hirian oso ezaguna den antzerki talde horren ibilbidearen bitartez Pilarrek, taldeko zuzendaria,  Arabako antzerkiaren iragana, oraina eta etorkizuna aztertu ditu oso interaktiboa izan den hitzaldian. Artista bati dagokion bezala Pilarrek parte hartzera bultzatu gaitu oso polita izan den hitzaldi batean. Pasa den mendean, 70-80. hamarkadan inguru "Eterno Paraiso" sortu zenetik gaur egungo "Teatro Paraiso" izeneko errealitarearengana ekarri gaitu. Ibilbide luzea eta aberasgarria zalantzarik gabe. Bejondezula Pilar!!! 


 El XI Ciclo de Conferencias de Celedones de Oro ha retomado su actividad tras el descanso estival. Y ha sido el teatro y su situación en nuestro territorio alavés el tema que ha desgranado con maestría Pilar López. Ha sido Pilar, impulsora y directora del grupo "Teatro Paraíso" la que nos ha obsequiado con una deliciosa charla titulada : "Teatro Paraíso, una mirada periférica sobre el teatro en Alava".
La directora y Celedón de Oro 2019 ha hecho un recorrido, participativo y en un formato muy activo, sobre lo que han dado de sí las artes escénicas  en nuestro territorio, todo ello a través de la trayectoria del grupo del que ella fue fundadora. El surgimiento, la explosión de creatividad, ha sido muy bien contextualizada en aquellos años de final de una dictadura y con una sociedad que mayoritariamente deseaba fuertemente aires frescos y de libertad. Años 70 y 80 del pasado siglo, que abrieron las puertas a aires nuevos en el arte (muy bien recogidos por Pilar con la música de Mikel Laboa y las alusiones a "Ez dok hamairu"). Con la llegada de la democracia también el teatro alavés se despereza y desprende de las formas tradicionales de hacer teatro. En ese ambiente, auténtica eferescencia social en términos Durkhenianos, surge en el vitoriano barrio de Abetxuko este grupo que tantos éxitos ofrecería a la cultura alavesa.

Poco a poco, con ilusión, formación (tanto a nivel de estado como en otros lugares de Europa) y gran esfuerzo Teatro paraíso" se hizo con un hueco en el panorama vitoriano, alavés, vasco y también en el panorama teatral español. Pilar López, por formación y práctica profesional ha estado ligada permanentemente a los espacios de encuentro entre las Artes Escénicas, la mediación y el desarrollo de audiencias. Su trabajo, incansable, en especial en teatro para niños/as y jóvenes,  fue reconocido con el  Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2012, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

No ha evitado Pilar en la conferencia una mirada al futuro, un porvenir que plantea numerosos retos, todos ellos  ilusionantes. Cómo abordar el relevo generacional, cómo adaptar el teatro a las nuevas formas de comunicación social y cambio tecnológico han sido también tratados por esta mujer inteligente, fuerte y radicalmente convencida de que la expresión artística es algo muy importante tanto en el mundo educativo como en nuestra vida social, pues es también a través del arte como construimos ciudadanía y sociedad culta. ¡Enhorabuena Pilar por la conferencia que nos has ofrecido esta tarde!!! 
Argazkiak/ Fotografías: Javier Sedano y Zuzenkipress- Julio Roca
 
HITZALDIAREN BIDEOA / VIDEO DE LA CONFERENCIA

jueves, 14 de octubre de 2021

2020ko URREZKO ZELEDONAREN EMATEA - ENTREGA CELEDON DE ORO 2020. BIDEOA / VIDEO

 

Gasteizko Udal Musika Banda

Mikel Delika izan zen aukeratua 2020ko Urrezko Zeledona eta emate ekitaldia aurtengo irailaren 22an izan zen, Printzipal Antzokian, zeremonia eder batean, Gasteizko Musika Bandak egundoko kontzertua eskaini zuelarik.

Ekitaldi osoa bideoz jarrai daiteke, berezko bere maisutasunarekin grabatu baitzuen Eloy Gonzalez Gavilan Urrrezko Zeledonen bazkideak. Eskerrik asko, Eloy.

Bestalde, ekitaldia Radio Vitoriak grabatu eta osoa eman zuen bere entzuleentzat aurtengo urriaren  12an. Zer esanik ez, bihoakio gure eskerrona Radio Vitoriaren ekipoari.

Eta, jakina, Urrezko Zeledonen baitan ikus-entzunezko material interesgarria sortzea ahalbidetzen duten erakunde babesleei, ondorengo belaunaldientzako ondare baliotsu bezala geratuko dena: Gasteizko Udala eta Vital Fundazioa.

Mikel Delika fue elegido Celedón de Oro de 2020 y la entrega del galardón tuvo lugar el 22 de septiembre de este año, en una preciosa ceremonia en el Teatro Principal, con un gran concierto de la Banda de Música de Vitoria-Gasteiz, dirigida por el maestro Luis Orduña.

Todo el evento se puede seguir en video, ya que fue grabado con su característica maestría por el socio de Celedones de Oro Eloy González Gavilán. 

Así mismo, el evento fue grabado y retransmitido en su totalidad por Radio Vitoria el 12 de octubre de este año. De más está decir que queremos testimoniar nuestro más sincero agradecimiento al equipo de Radio Vitoria.


 

Y, cómo no, a las entidades patrocinadoras que están haciendo posible que en Celedones de Oro estemos formando un interesante material audiovisual, legado para generaciones posteriores: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Fundación Vital.

 

Argazkiak: Urrezko Zeledonak (Julio Roca)

 

 

miércoles, 13 de octubre de 2021

XI CICLO: TEATRO EN ALAVA / XI. ZIKLOA: ARABAKO ANTZERKIA. PILAR LOPEZ


XI. Hitzaldi Zikloak bere bigarren zatiari ekingo dio datorren astelehenean, hilak 18, eta oraingoan Pilar Lopezi dagokio txanda.  "Teatro Paraiso. Arabako antzerkiari buruzko begirada periferikoa" izango da, aipatu antzerki talde horren zuzendariak eskainiko duen ikasgaia. Iragana, oraina eta etorkizuna aztertuko ditu Pilar Lopez
Urrezko Zeledonak bere mintzaldian.

Hitzordua, aipatu eguneko arratsaldeko 7etan, Vital Fundazioaren Ikasgelan (Dendaraba)

 

El XI Ciclo de Conferencias de Celedones de Oro retoma la actividad tras el descanso estival. Y será el teatro la asignatura a impartir el día 18 de octubre, lunes, por la directora del grupo de Teatro Paraíso, Pilar López. El título de la charla es "Teatro Paraíso, una mirada periférica sobre el teatro en Alava"

La directora y Celedón de Oro hará un recorrido en el tiempo sobre lo que ha dado el arte escénico  en nuestro territorio en paralelo con la trayectoria de Teatro Paraíso. El pasado se  dibuja en esta presentación, abordando la llegada de la democracia, el desarrollo de una sociedad nueva ilusionada con el cambio y el valor de la democratización cultural para generar ciudadanía.

El presente sirve para analizar el camino recorrido desde los años setenta del s. XX, tanto a nivel colectivo como de esta estructura creativa alavesa que en 2012 recibió el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia.

El futuro plantea los interrogantes a resolver para generar escenarios innovadores e ilusionantes. Se aborda el relevo generacional, la transversalidad de las Artes Contemporáneas, las características de los nuevos equipamientos y el impulso de las Artes en Vivo como herramienta de Transformación Social.

La cita es el lunes a las 19 horas en el Aula de Cultura de la Fundación Vital (Dendaraba)

 Argazkia: Urrezko Zeledonak