domingo, 31 de octubre de 2021

GIZAKIA DEITZEN DEN ETXE ORRATZA / LA PERSONA LLAMADA RASCACIELOS


           Denok ezagutzen ditugu etxe orratzak, gure herrietan ere baditugu 10-20 solairutako etxe luzeak. Munduko zenbait lekutan 100dik gora solairu dituztenak ere ba omen dira. Etxe-bizitza edo etxe-bulego hauek zerurantz hainbeste oin badituzte, lurrazaletik behera ere mordoxka bat izango dituzte. Izan ere, alde batetik horrenbeste bulegoentzat aparkalekuak behar dituzte eta, batez ere, horrelako luzera duten etxeek oinarriak ere sendoak behar dituztelako.

            Gizakiaren eboluzioa arakatu nahi duzunean eta honetaz informazioa bilatu, txosten guztiak tximuetatik hasten dira, primateetatik hain zuzen ere. Baina zientziak beste zerbait adierazten digu, gizakiak aurrekari gehiago badituela eta bere geneen ikerketek oso urruti garamatzatela. Tximuena eboluzioko une garrantzitsu bat bezala hartu behar dugu, baina gizakia osotasunean konprenitzeko askoz ere urrutirago joan behar dugu.

            Gizakia biziduna da, dudarik gabe, eta biziaren sorrera ere une oso garrantzitsua da. Unea aipatzen dugu baina gertaera hauek ez ziren tximistaren abiaduran jazo, milaka edo milioika urtetan baizik. Bizia zer den argitzea ere ez legoke gaizki, baldin eta argitu badaiteke. Gehienek zera diote: jaio, ugaldu eta hil, ziklo hau egiten duen orok bizia daukala. Beste batzuek gehitzen dute honako elementu hauek ere garrantzitsuak direla: energia lortzeko ahalmena, kanpoko edo barneko estimuluei erantzuteko ahalmena edo egoera desberdinetara egokitzeko ahalmena edukitzea.


           Lurra duela 4.500 milioi urte sortu zen eta lehen zelulak 3.500 milioi urte aldera azaldu ziren. Aurretik egoera fisiko-kimiko probiotiko bat eman zela nabaria da, bizia prozesu luze baten ondorioa baita. Beraz, esan daiteke bizia gerta zedin beharrezkoak ziren elementuak hor zeudela. Big Bang leherketa hura gertatu zen une hartatik? Edo, leherketa aurretik ere ezereza, energiazko hutsune kuantikoa, sakoneko energia, den guztiaren sorrerako iturria deitutako horretan, bazen bizia sortzeko zerbait? Galdera hauei erantzutea ezinezkoa da gaur egun eta gerora ere ez da erraza izango.

           Bizia zeri deitzen diogun azalpen labur bat eman dugu baina ahalegin horretan energiari buruz apenas esan dugun ezer. Zientzia kuantikoan, txikitasuneko elementuekin eta partikula txikienekin ikertzen duten zientzialariek,  materiaz hitz egiten dutenean energiaz ari dira, eta esan ere esan dute, materia bera ez dela existitzen, energia baizik. Har dezagun harri koskor bat, berez goian emandako definizioarekin, bizirik gabea, ezta? eta iker ditzagun bere atomoak eta hauen partikula osagaiak: protoiak, neutroiak eta  elektroiak. Edo quarks eta hadroiak bezalako partikula txikienak eta konturatuko gara harri puska txiki horretan udaberriko erlauntzetan baino mugimendu handiagoa dagoela. Guk dugun biziaren kontzeptuarekin atomoaren dantza honi ezin diogu bizia deitu.  Zer demontre da orduan? Energia. Nire uste, oso uste apalean, energia da biziaren elementurik garrantzitsuena. Molekulak atomoz eginak daude eta lehen zelulak ere bai, beraz energiaz josiak. Zelulen sorreran mineralek ere zer ikusi handia izan zuten,  gure gorputzetan duten bezalaxe. Zientziaz oso gutxi dakit baina benetan azaldu nahi dudanarekin hasi aurretik, elementu hauen inguruan argitasun apur bat eman nahi nuen, behar bada, kontrakoa ere gerta daitekeela kontutan hartuta.

Goazen ba gizakia deitzen den etxe orratz horretara eta has gaitezen gizakiaz hitz egiten. Gizakia, biziduna, ez da tximuekin hasten Big Bang leherketa aurretik baizik. Leherketa ondoren sortu omen ziren elementu batzuk, adibidez, hidrogenoa, helioa,  litioa eta geroago elementu gehiago, bizia gerta zedin. Lehen zeluletatik hasi eta ondorengo prozesu guztian gizakia ere bertan egon da. Hau izango litzateke gizakiaren etxe orratzeko solairurik sakonena. Oinarri sendoenekoa. Betidanik izan gara. 

Badirudi lehen zelulak begetalak zirela eta lehenengo landareak eta zuhaitzak eman zirela, beste eratako animalien zelulen aurretik. Harrituta geratu nintzen banana batek %60ko antzekotasun genetikoa daukala gizakiarekin irakurri nuenean. Beraz, landareek, zuhaitzek eta euren fruituek zer ikusi handia dutela gurekin, alegia. Lurrazpiko beste solairu batera pasako gara. Animaliak. Hasi lehen protozelulekin, zelula bakarreko protozooak, eta zelula askoko estruktura konplexuekin animalia osatuagoetara pasa ginen. Gure genetikako ADNak animalia askorekin daude lotuak eta ez txinpantzeekin bakarrik. Horrela arratoi batek %80ko antzekotasuna du gure ADNarekin, Abisiniako etxe-katuak  %90ko antzekotasuna, ozpin-eltxoak %61koa. Txinpantze batek %96ko antzekotasuna dauka gure ADNarekin. Antzekotasuna aipatzen dut eta ez berdintasuna. Gezurra badirudi ere, aipatu ditugun landare, zelula eta animaliak gure aurrekariak dira, gure arbasoak, gure anai-arreba zaharrak. Gizakia ezin da honetaz ahaztu, berarekin bai daramatza hauen informazio genetikoak. Gizakiaren etxe orratzaren lurrazpiko solairu hauek oso garrantzitsuak dira eta ezin ditugu ahaztu. Gure parte dira ere.

        Lur-azalera iritsi gara gizakiaren etxe orratzean. Etxe honek ez du igogailurik eta harmailak banaka- banaka igo behar dira milaka eta milioika urteetan zehar. Gizakia hasi da gainditzen apurka -apurka txinpantzearen izatea eta jokabidea eta badoa Afrikako sabanetatik, bi hanken gainean zutik, zerbait ehizatu nahian. Milaka urteetan ikasten eta hobetzen joango da eta Australopithecus lehen gizaki hark etxe orratzeko solairu pare bat gainditu zituen. Gero beste gizaki batzuk etorri ziren, adar desberdinetakoak, homo habilis, homo erectus, homo neanderthal, eta abar. Denak desagertu ziren eta gure aurrekoak homo sapiens gizakiak izan ziren.

        Gizaki hauek denak, pixkanaka etxe orratzean goraka joan ziren, beti hobetzen. Garbi dago geroz eta buru argiagoa zutela eta  etxe orratzean solairuak igo ahala,  argitasun gehiago zutela eta ikuspegi zabalagoa. Baina bestalde, baita ere egia da, lurretik eta,  batez ere, etxe orratzeko sakoneko oinarrietatik aldentzen joan zirela. Alturako haize beroak edo hotzak kaskoa haizatu eta guztiz berekoiak, egoistak eta bakartiak bihurtzen hasi ziren. Adimenaren garapenak etxe orratzeko solairuetan gora egiteko balio izan digu, baina zer garen eta nondik gatozen ahaztu egin gara. Ekologia, elkarkidetza, feminismoa, hezkidetza, etorkinei harrera, eta abar hitz politak erabiltzen dira, baina etxe orratzeko  goiko solairuetatik jaitsi gabe.

        Gu garen etxe orratza guztia, osoa da, oinarrietatik hasi eta heldu garen lekurainokoa. Eta gogoan eduki oraindik ez garela gailurrera iritsi, ibiltzen goazela. Gehienok bi-hiru solairuetan gora eta behera, jira eta bira gabiltza, ez baitugu aurrerapenik egiten. Horretan gaudela uste dut.

 Testua: Iñaki Lasa Nuin


TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL EN EUSKERA

Todos conocemos rascacielos. En nuestras ciudades y algunos pueblos existen casas alargadas de 10-20 pisos. En algunos países del mundo existen edificios con más de 100 pisos. Estas viviendas u oficinas si tienen tantos pisos hacia el cielo (rascacielos), seguramente poseerán también unos cuantos bajo la superficie. Porque por un lado,  para tantas oficinas o viviendas se necesitan  varias plantas de aparcamientos, pero sobre todo, porque una casa de semejante altura necesita de unos cimientos considerables y pienso que la profundidad será clave.

Cuando quieres investigar la evolución de la especie humana y recopilar información, casi todos los trabajos comienzan desde los monos, concretamente desde los primates. Pero la ciencia nos descubre que los humanos tenemos muchos más progenitores que los chimpancés y que el estudio de los genes de todos ellos nos llevan muy lejos. Debemos considerar al chimpancé como un eslabón muy importante en nuestra propia evolución, pero para comprender la evolución humana en su integridad hemos de retroceder mucho, muchísimo.

No hay duda de que los humanos somos seres vivos, obviamente;  por tanto el mismo momento de la creación de la vida misma es muy importante. Decimos momento de creación pero estos cambios no se dieron a la velocidad de un rayo, sino más bien durante miles y millones de años. No estaría mal aclarar el concepto de vida, si es que se puede describir. La mayoría de los estudiosos dicen que los seres que son capaces de cumplir el ciclo de  nacer, reproducirse y morir, son seres vivos. Otros científicos, más cercanos en el tiempo, añaden al ciclo comentado la capacidad para conseguir la energía, la capacidad para responder a los estímulos externos e internos y la capacidad de adaptación a situaciones diferentes.

La tierra se formó hace 4.500 millones de años y las primeras células surgieron hace 3.500 millones de años. No cabe duda de que antes de este nacimiento de la vida existía una condición indispensable de física y química prebiótica, porque la vida es fruto de un proceso muy largo. Por tanto, se puede decir que aquellos elementos necesarios para que surgiera la vida estaban allí. ¿Desde el momento de aquella primera explosión Big-Bang? O, acaso antes de la misma explosión ¿Existía el vacio cuántico, la energía profunda, fuente de todo lo existente, que hoy hablan algunos estudiosos?  No es fácil hoy mismo responder a todas estas preguntas y seguramente será también difícil en un porvenir cercano.

Hemos apuntado algo sobre lo que es la vida, pero apenas hemos hecho mención acerca de la energía. En la ciencia cuántica, los científicos que trabajan con lo más pequeño y estudian los elementos pequeñísimos, recién hallados, cuando hablan de materia hablan de energía. Y lo han dicho y confirmado que la materia en sí no existe, sino energía. Tomemos una piedrecita en la mano. Con la definición de vida que hemos dado arriba es inerte, ¿no? Ahora vayamos a analizar, a realizar un estudio cuántico de su estructura de lo más pequeño: sus átomos y partículas de protones, neutrones, electrones, los quarks, andrones, etc. y nos daremos cuenta de que en  esa piedrecita hay un movimiento tan exuberante como en un enjambre de abejas en primavera. Con el concepto de vida que poseemos, claro que no podemos llamar vida a este baile de átomos. ¿Qué carajo es entonces? Energía. A mi parecer, muy humilde parecer, la energía es el elemento más importante de toda vida. Las moléculas están hechas de átomos y también las primeras células, por tanto son pura energía. En el nacimiento de las primeras células los minerales tuvieron mucha importancia, como lo tienen ahora mismo en nuestro organismo. Conozco muy poco del mundo de la ciencia, pero para poder seguir con el tema que me proponía, me ha parecido importante dar estas pocas pinceladas con el fin de aclarar ciertas cuestiones. No sé si he aclarado o ensombrecido lo que pretendía.

Acerquémonos pues a ese rascacielos humano y hablemos de los humanos. Lo humano, el ser vivo, no empieza con los chimpancés sino antes de aquella primera explosión Big-Bang. Dicen que los primeros elementos, como el hidrogeno, el helio, el litio aparecieron justo después de aquella explosión, seguidos de otros muy importantes para que se diera la vida. Los humanos hemos estado ahí desde la primera célula en todo el proceso de vida. Esto sería la planta subterránea más profunda del rascacielos humano. El cimiento más hondo. 

Existimos desde siempre. Parece ser que las primeras células fueron vegetales y que primeramente surgieron las plantas y los arbustos, antes de otro tipo de células animales. Me quedé atónito al leer que un plátano tiene un parecido genético del 60% con el genoma  humano. Po tanto las plantas, los frutos y los arboles tienen relación estrecha con nosotros. Vamos a pasar a otra planta del sótano del rascacielos: los animales. Empezando con los protozoos de una única célula pasamos a estructuras celulares más complejas, animales más complejos. El ADN  de nuestra genética guarda relación con muchos animales de toda índole además de los chimpancés.  Así un ratón tiene un 80% de parecido genético con los humanos, los gatos domésticos de Abisinia un parecido del 90%, un mosquito de vinagre el 61%. Un chimpancé tiene un 96% de parecido con el ADN de los humanos. (Siempre digo “parecido”y no “igual”, porque de hecho existen pequeñas diferencias) Aunque parezca mentira, las células, plantas, frutos y animales que hemos citado son nuestros ancestros, nuestros viejos hermanos. El humano no puede olvidarse de que es heredero de toda esta información desde siempre. Estas plantas subterráneas del rascacielos humano son primordiales y no las podemos olvidar. Son parte de nosotros.

Hemos llegado a la planta baja del rascacielos. Esta casa no tiene ascensor y hay que subir los peldaños uno a uno. Así hemos ido subiendo los humanos en nuestra evolución de miles, millones de años, siempre mejorando, subiendo escalones. El humano ha empezado a superar poco a poco la forma de ser y actuar del chimpancé y ya va medio erguido, sobre dos patas,  por las sabanas de África, queriendo cazar algo. Durante miles de años irá aprendiendo y mejorándose. Aquel primer humanoide, no homo, Australopithecus, subió sin duda un par de pisos del rascacielos humano. (hay que tener en cuenta que existieron una veintena de humanoides diferentes que desaparecieron, antes de nuestra especie homo) Más tarde aparecieron el Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Neanderthal, etc., que también desaparecieron. El Homo sapiens (Homo Sapiens Sapiens) es nuestro antecesor directo.

Todos estos Homos fueron subiendo pisos en el rascacielos humano, siempre mejorando. Está claro que cada vez poseían una mente más clara, amueblada, y cuanto más arriba iban subiendo en su evolución notaban más claridad mental y su visión era más amplia. Pero por otra parte, cada vez se alejaban más de la tierra y sobre todo de las plantas subterráneas de su casa, de su propia evolución. Ese aire especial de la altura les calentó el “coco” y  empezaron a convertirse en egoístas e insolidarios. El desarrollo de la mente nos ha valido para dar pasos importantes en nuestra evolución, adquiriendo gran altura en nuestro rascacielos, pero hemos olvidado qué somos, quiénes somos y de dónde venimos. Utilizamos palabras tan bonitas como ecología,  cooperación, solidaridad, feminismo, coeducación, acogida a inmigrantes y refugiados, etc, pero siempre sin movernos de nuestra planta del rascacielos.

El rascacielos que somos, lo somos en su totalidad. Desde los cimientos más profundos hasta la planta o nivel que hemos adquirido. Y hay que tener en cuenta que todavía no hemos ascendido hasta la azotea. Vamos subiendo. La mayoría de nosotros vivimos entre dos o tres plantas, subimos y bajamos, dando vueltas, porque apenas desarrollamos nuestra conciencia como humanos.

 

Traducción: IÑAKI LASA NUIN

Argazkiak: wikipedia, biologiauab,pxhere,

No hay comentarios:

Publicar un comentario