sábado, 9 de abril de 2022

ASTE SANTUA. FEDEA - SEMANA SANTA. LA FE

Berriz ere Iñaki Lasa Nuin bazkideak bere hausnarketa dakarkigu txoko honetara, eta kasu honetan, atean dugun Aste Santua du hizpide. Eskerrik asko, Iñaki.

Una vez más el socio Iñaki Lasa Nuin nos aporta una reflexión, en esta ocasión sobre algo que nos va a ocupar en los próximos días, la Semana Santa. Lo ha hecho en dos idiomas. Muchas gracias, Iñaki.

 


Urte sasoi honetan, udaberriarekin batera, Aste Santua deitzen den aste oso bat izan ohi dugu gogoan. Behar bada, oporraldi txikiaz gogoratuta gehiago santutasunean pentsatuta baino. Negu luze baten ondoren, nork ez ditu egun horiek gustuko? Bost egunetako oporralditxoa  garai honetan, eguzki epelaren igurtziarekin, ederki disfrutatzen dugu. Baina denok ez ditugu era berdinean igarotzen lanik gabeko egun seinalatu hauek. Bada jende multzo bat, agian urtez urte murrizten doana, euren erlijioarekin edo euren fede eta sinesmenaren inguruan mugitzen dena egun “Santu” hauetan, nahiz eta turismo pixka bat egiteko edo deskantsatzeko erabili.

            Ni neu ere egon ninteke aipatutako jende-multzo horretan edo multzotik kanpora, baina berari begira. Bietan batera egongo banintz ere - hori fisika kuantikoa litzateke- , ez nioke gogoeta batzuk egiteari uko egingo, beharra sentitzen dut eta idatziz egitea egokia dela iruditzen zait.

             Hasteko, esan nahi dut bai gogoetak eta bai iritziak nireak  -nik idatzitakoak behintzat- direla eta ez dudala inoren eta ezerezen aurka egiteko asmorik. Beraz, ez nuke inor mespretxatua, iraindua edo baztertua sentitzea nahi. XXI. mendeko leihatilatik begiratu nahi dut Aste Santuko ospakizunen plazara, gaur aurkitzen naizen isil gune honetatik, barrena bilduta, inguruan ditudan beste leiho batzuk zabalduz beti ere. Batzuk atzo ireki nituen: ekialdeko leihoa, aire goxoa eta isila dakarrena; mendebalekoa, aire freskoagoa, arrazoimenaren ukituarekin freskatzen zaituena; hiru erlijio handien leihoa, haize hotza eta bortitza, baina ireki beharrekoa. Gaur, berriz, beste hauek ditut irekita: filosofiarena (batez ere “peremnea” deitzen den hori), neurozientziaren  leiho berria eta fisika kuantikoaren leihatila txikia, garrantzitsuak.

           Distantzia honetatik ederki ikusten dira kaleetan zehar, mendeetan, urtez urte egin dituzten ibilbide berdinak jarraituz, Nazareteko Jesusen nekaldiko une desberdinak irudikatzen dituzten pausoak dantzan,  harantz eta honantz, piztutako kandela-argiak dardarka dituztela. Nork esango luke tronu horren azpian, ezkutatuta, 50 gizon baino gehiago doazela, sardinak latetan bezala, indarka eutsi ezinean, mila kilotik gorako  pisua duen pausoa.

          Desfilea, izugarria; amai-gabea. Turuta eta danbor hotsik ere ez da falta kostalero-ak erritmorik gal ez dezaten. Pauso batetik besterako tarte luzeak ere ongi beteta daude. Ez da kukurutxo-luze duenik falta. Oinutsik doazenak ere asko dira, penitenteak omen. Gurutze bat sorbaldan dutela ere asko ikusten dira, denak ilaran, bata bestearen atzean. Hara hor non ikusten ditudan bizkarra bistan, haragi gorritan, bazterrak odolez zipriztinduta, kolpeka zigortzen direnak. Ez al dago inor basakeria hori salatu dezakeenik? Hori “maltrato animal” baino gehiago da.

         Fedea, sinesmena?  Hau dena ikusita, nork ez luke esango oraindik ere badela fedea gizakiarengan. Eta, ziur nago, desfile horietan, halako penitentzia eginez, agertzen diren pertsonak fedeak bultzatuta egiten dutela. Horrela zen fedea duela 2000 urte, 500 urte, atzo eta gaur ere bai XXI. mendean. Zertan aldatu da orduan gizakia eta bere jarduera denbora guzti honetan?  Kristau existentzialismoan oso gutxi (hitza bera eta korrontea berriak badira ere). Erlijioek ez dute aurrerapenik egin. Gizakia eta Jainkoa urrunduta bizi dira. Fedeak berak urrundu ditu.

         Fedea beti erlijioarekin lotu izan dugu, baina sinestea edo ez sinestea une guztietan darabilkigun zerbait da. Gezurra eta sinestea elkarren ondoan dabiltza. Gezurra asko erabiltzen omen dugu, askotan nahi gabe, inkontzienteki, baina sinetsi ere hala egiten dugu. Fedea eta sinesmena gauza bera da,  fedea aipatzen dugunean zerbait sakonagoa dela badirudi ere. Gizon-emakume fededunek “sinesten dut, sinesten dut” abesten dute elizan. Sinestea da fededun izatea.

        Fedea gure garunaren erditze bat da. Sinestea beharrezkoa du. Burmuinak bere lanetan jarraitzeko lehena eta geroa beharrezkoak ditu, ez zaio oraina gustatzen. Erlijioak gertatutakoan eta gertatuko denaren ustean oinarrituta daude. Beraz, lehenean eta geroan. Adimenak duen oraina pentsatzea bera da. Baina, pentsatzen duena iragana edo etorkizuna da.

        Beraz, ahaztu Descartesek esan zuen hura “Cogito ergo sum” eta gerturatu zaitez zeure gorputzera eta ingurunera eta utzi gehiegi pentsatzeari. Sentitzea oraina da. Ezin da bizi iraganean eta etorkizunean -hori buruak bakarrik egin dezake- orainean bakarrik baizik. Entzun zure bihotzaren taupadak, konturatu zure arnasketaz, ikusi loratzen baratzeko lehen loreak, besarkatu maite duzuna, ingurukoa ,… hori dena oraina da. Jainkoa bertan, zuregan duzu. Bizia bera da. Ez dago hausturarik.

Burua bai, behar dugu egunerokoan funtzionatzeko, baina kitto. Behatu bere pentsamenduak min handia egin dezaketelako norberegan eta besteengan, gehienetan jakin gabe.


           


En esta época del año, al principio de la primavera, tenemos en mente toda una semana, llamada Semana Santa. Seguramente más pensando en unas pequeñas vacaciones que en lo santo de la semana. Después de un largo invierno, ¿a quién no le apetecen esos días? Cinco días de vacaciones en esta época, con la caricia de un sol calentito, disfrutamos de lo lindo. Pero, no todos disfrutamos de la misma manera estos días señalados y libres de trabajo. Existe un grupo de personas, que seguramente año tras año va disminuyendo, que se mueve durante estos “santos” días, siguiendo su religión o  alrededor de una fe y unas creencias; aunque aprovechan también para hacer turismo y descansar.

             Yo mismo podría estar en este grupo, que he mencionado o fuera del mismo, observándolo. Tanto como si estuviera fuera y dentro del grupo  a la vez –eso sería física cuántica- no dejaría de plantearme algunas reflexiones. Me siento empujado a ello y creo que lo adecuado es hacerlo por escrito.

             Para empezar, quisiera decir que tanto las reflexiones como las opiniones son mías  –por lo menos las he escrito yo-  y que no tengo ninguna intención de ir en contra de nadie y de nada. Por lo tanto, no quisiera que nadie se sintiera ofendido/a, menospreciado/a, insultado/a, o apartado/a. Quiero mirar desde la ventanilla del S. XXI a la plaza de las celebraciones de Semana Santa desde este espacio de  silencio y recogimiento donde hoy me encuentro, abriendo sin duda, otras ventanas que tengo a mí alrededor. Algunas las abrí ayer: la ventana de Oriente, la que trae aire dulce y sigiloso;  la ventana de Occidente, que sopla un aire más fresco, con un toque a razón que te refresca;  y la ventana de las tres grandes religiones, de viento fuerte y frio, pero que también hay que abrirla. Hoy, por el contrario, estas son las que tengo abiertas: la de la filosofía perenne, la nueva ventana de la neurociencia y una  ventana pequeña a la ciencia cuántica; todas muy importantes.

             Desde esta distancia se ve perfectamente a los diferentes Pasos, que retratan los momentos cruciales del Calvario de Jesús, balanceándose de un lado a otro mientras avanzan, con las numerosísimas velas saltando, a través de las calles por donde durante siglos y año tras año recorrieron. Quién diría que debajo de esos Pasos caminan escondidos más de 50 hombres, como sardinas en lata, haciendo un esfuerzo extremo para llevar un Paso, que pesa más de mil kilos.

            Un desfile enorme, casi sin fin. No falta estruendo de tambores y trompetas para que los costaleros no pierdan el ritmo. Los largos espacios entre un Paso y otro están bien repletos. No faltan los del clásico cucurucho largo. También son muchos los que van descalzos, dicen que son los penitentes. Así mismo, hay quienes llevan una cruz a hombros, todos en fila, uno detrás de otro. He ahí, donde veo a los que llevan la espalda desnuda, encarnizada, con salpicaduras de sangre y siguen flagelándose. ¿No hay nadie que pueda denunciar esa brutalidad? Eso es más que “maltrato animal”.

            ¿La fe, creencia? Contemplando todo esto, quién no diría que todavía persiste la fe en la humanidad. Creo sinceramente, que las personas que participan en esas procesiones, haciendo esa penitencia, lo hacen movidos por la fe. Así era la fe hace 2000 años, hace 500 años, ayer y también hoy en el siglo XXI. Por tanto, ¿En qué ha cambiado la humanidad y su actividad durante todo este tiempo? Muy poco en el existencialismo –palabra y corriente no muy lejanas- cristiano. No han avanzado las religiones. Dios y los humanos viven muy alejados. Los ha alejado la misma fe.

            La fe siempre la hemos relacionado con lo religioso, pero el hecho de creer o no creer es algo que utilizamos continuamente. Las creencias y las mentiras viven juntas. Dicen que utilizamos mucho la mentira, muchas veces sin querer, inconscientemente, pero  creer también lo hacemos de la misma manera. La fe y creer es la misma cosa, aunque parezca que cuando pronunciamos fe es algo más profundo. Los hombres y mujeres de fe cantan en la iglesia “sinesten dut” “creo”. Creer es tener fe.

              La fe es una creación de nuestra mente. La mente necesita creer. El cerebro, para seguir funcionando, necesita del pasado y del futuro, pues no le gusta el presente. Las religiones están fundamentadas en lo que sucedió y en la creencia de lo que sucederá. Por lo tanto, en el pasado y en el porvenir. Lo único que tiene la mente del presente es el mismo acto de pensar, pero lo que piensa es el pasado o el futuro.

              Por consiguiente, olvidaros de lo que dijo Descartes: “Cogito ergo sum” y acercaros a vuestro cuerpo y vuestro entorno, y dejar de pensar demasiado. El sentir, experimentar es el presente. No se puede vivir en el pasado y en el futuro –solo la mente puede hacerlo- , sino en el presente. Escucha los latidos de tu corazón, atiende a tu respiración, observa las primeras flores, siente el abrazo a un ser querido, a los más cercanos,… todo eso es el presente. Dios esta ahí, en ti mismo. Es vida. No existe ninguna ruptura.

              Cerebro sí, lo necesitamos para vivir día a día, pero nada más. Observa sus pensamientos, porque pueden hacerte mucho daño, y también a los demás, casi siempre sin querer.

Testua: Iñaki Lasa Nuin

Argazkia: wikipedia

                                                                       


1 comentario: