miércoles, 22 de junio de 2022

SOLSTIZIOAREN HARIRA - AL HILO DEL SOLSTICIO


 Eskerrak Nikolas Koppernigko (1473-1543) poloniarrak, XVI. mendean argitu zizkigula lurra eta eguzkiaren arteko gorabeherak. Ordura arte, hamalau mendeetan, Tolomeoren teoriak (II. mendea) zuen presentzia, konstelazio guztia lurraren inguruan mugitzen zela, alegia. Lurra eguzkiaren inguruan biraka zebilela eta ez eguzkia lurrari bueltaka esateagatik ia-ia  sutan erre zuten Nikolas. Aurten ere, San Joanak direla eta, uda honetako solstizioan, traste zahar ugari erreko da, sugar ederrak aireratuz. Baina antzina, ez hain antzina, sutan pertsonak ere erre oi  zituzten. Nikolasen teoria berriak aurrekariak ere bazituela berak aitortzen omen zuen. Adibidez, Samosko Aristarco astronomoa, gure garaia aurreko II. mendeko grekoa. Beraz, heliozentrismoaren ideia zaharra da.

        Gaur egun mundu guztiak daki lurra eguzkiaren inguruan dabilela, aldi berean lurra bera ere, errotazioan, ardatz baten inguruan eten gabeko bueltan jardunaz. Eguzkia eta lurraren funtzionamendua erakusteko gaztetxotan eman ziguten  zibotaren irudia datorkit burura. Zibota bera bueltaka dabilen bitartean, lurrean ere alde batetik bestera borobilean buelta ematen du, elipse bat irudikatuz. Adibide ederra. Zibota ibili ere bere ardatza apur bat okertuta duela ibili oi da, eta horrexek markatzen dizkigu, hain zuzen ere, eguzkiaren solstizioak eta ekinozioak zibotan, bizi garen lurrean.

       Zaila izango zen mende batzuk lehenago, heliozentrismoa planteatu ere egitea, lurra bera planoa zela esaten zuten garaietan. Lurra esferikoa zela Greziako filosofo batzuk adierazi zuten, ez gaur guk aitortzen dugun eran, zerbait konplikatuagoa noski, baina beste baterako utziko dugu. Gaur egun, XXI. mendean badira oraindik lurra planoa dela esaten dutenak. (Nahi baduzu, badaude artikuluak interneten) Hala ere, zaila izango zen ulertzea Koppernigkoren garaian, gizakiak nola demontre ote zeuden kontrako hemisferioan, buruz-gora ala buruz-behera. Eskerrak mende bat geroago Isaak Newton  etorri zitzaigula Grabitazioko Legearekin. Lasaitu ederra hartu genuen!

      Milaka urtetan genuen kosmosaren ikuspegi Geozentriko hartatik irten eta ikuspegi Heliozentriko batera pasatu ginen eta unibertsoaren ikuspegia guztiz aldatu zitzaigun. Kosmologiak eta, zientziek orokorrean, gure garunak ireki eta berpizte bat eman zen XVI. eta XVII. mendeetan. Errenazimentua.

      Baina bada beste zentrismo bat garaitu ez duguna. Gehiagotu, handitu, zabaldu egin dela esango nuke nik: Antropozentrismoa. Ez pentsa, honek ere badu kosmosarekin zer ikusia. Gizakia oinarri, ikuspuntu, kudeatzaile, moldatzaile… eta nagusi bezala jarri denean lur honetan, lurrak eguzkiari buelta ematen jarraituko du, baina bira bakoitzean, urtetik urtera, pobreagoa da. Antropozentrismo honi androzentrismoa ere erantsi behar zaio. Gizakia, eta gizonezkoa bereziki, kosmosaren zentroa.

       Gizakia Paleolitotik Neolitora pasa zenean, duela gutxi gora-behera
12.000-10.000 urte, sedentarioa bihurtu zen. Soroak lantzen eta abereak hezten hasi zen, naiz eta ehizan eta fruituak biltzen jarraitu. Aldaketa izugarriak gertatu ziren. Hizkuntza, mintzaira izan zen garrantzitsuena eta rolen sorrera eta erabilera. Mundu berri bat sortu zen. Lehen familiak edo klanak baziren orain lotura  handiko denetariko taldeak sortzen dira, buruzagiak ere bai. Garai honetako gizakia mitikoa zen eta hizkuntzaren bidez irudimenaren mundua oso ongi jorratu zuen. Lehen buru garatu hartan sortutako arazoei irtenbidea topatzeko berehala hasi ziren indar ahaltsu mitikoak bilatzen.

      Pare bat edo hiru mila urte geroago erlijioak sortu ziren, erlijio teistak. Prozesua ez zen bat-batekoa izan. Gizakiak berak asmatutako erlijioak ziren, naiz eta adierazi jainkoen nahia zela, jainkoek idatzitako mandatuak zirela, jainkoek ametsetan hitz egiten zietela, eta abar. Gizakiari ondo zetorkion bere neurrira asmatutako jainkoak izatea. Beti euren alde eta etsaiaren aurka. Buruzagiak, erregeak, jainko izateko aukera ere hor zegoen: Egipton Faraoiak edo Erroman Cesarrak. Gizakia, berearekin konforme ez eta, gehiagoren bila borrokatu zen, esanaz: “gora gu eta gutarrak”, gu baino hoberik ez da inor, aukeratuak gara eta jainkoak gure alde ditugu. Horrela, ingurukoak erraz bihurtzen ziren etsai.  Begira nolako historia, inperio izugarriak: Persiarra, Babiloniarra, Egiptoarra, Greziarra, Erromatarra, Espainiako inperioa (Hego-Amerika barne), Alemaniar inperio nahia (Naziak) eta iraultzak…? Frantziakoa, Errusiakoa. Eta zer esan Iraultza komertzial eta finantzierotaz: Ipar-Amerika, China, Japonia…

     Baina oraindik ez da amaitu estadio mitikoa: Globalizazioa. Hitz honen atzean kontzeptu asko gordetzen da. Niri, behintzat, galdera asko datozkit burura. Ez zen globalizazioa inperio handiek egiten zutena, batzuk besteak baino goxoago egin arren? Zer zen Europako Nazioek egiten zutena kolonizatzearekin? Ez ote da gaur egun egiten den globalizazioa berdina izango, baina kamuflatua? Ez ote dugu gaur egun duela 8.000 urteko gizakiaren kontzientzi maila berdina, mitikoa? Eta, azkenik, ez ote gaude oraindik ere, itxura guztien arabera, antropomorfismo batean buru-belarri murgilduta? Noiz iritsiko da gizakia beste kontzientzia helduago batetara?  Ikuspegi berria, behar bada garatzen ari da, baina kontzientzia maila…?

Testua: Iñaki Lasa Nuin

TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL EN EUSKERA

Gracias al polaco  Nicolás Copérnico (1473-1543) en el siglo XVI se nos aclaró cómo eran las relaciones entre el sol y la tierra. Hasta entonces estaban presentes las teorías de Tolomeo (siglo II) que decían que toda la constelación se movía alrededor de la tierra. Por decir que la tierra giraba alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra, casi le queman vivo a nuestro Nicolás.  Quemar. Este año también se quemarán muchos trastos viejos la noche de San Juan, solsticio de verano, creando unas buenas fogatas. Pero antiguamente, y no hace tanto, también quemaban personas vivas. El mismo Nicolás confesaba que sus teorías tenían antecedentes, por ejemplo, las ideas del astrónomo griego Samosko Aristarco (siglo II antes de nuestra era). Por lo tanto, la idea del Heliocentrismo es muy antigua.

         Hoy en día todo el mundo sabe que la tierra gira alrededor del sol y que, a su vez, la tierra también gira en rotación sobre un eje, dando vueltas sobre  sí misma. Me viene a la memoria aquel ejemplo de la peonza, que, siendo estudiantes, nos hacían verla bailar en el suelo de la clase. Mientras la peonza da vueltas sobre sí misma, al mismo tiempo va realizando una elipse, circulo helicoidal sobre el suelo. Fijándonos un poco, veremos que el trompo da vueltas con el eje un tanto ladeado. Precisamente ese pequeño ladeo del eje hace que tengamos solsticios y equinoccios de sol.

          Unos siglos antes sería difícil, tan siquiera platear un Heliocentrismo cuando decían que la misma tierra era plana. Ya dijeron unos filósofos, astrónomos griegos,  que la tierra era una esfera, aunque no tal como la entendemos hoy, sino algo más complicado.  Pero esta cuestión la dejaremos para otra ocasión. Hoy en día, en el siglo XXI, hay quienes afirman que la tierra es plana. (Si te interesa hay artículos en internet) No obstante, en tiempos de Copérnico sería difícil comprender de qué manera se sostenían los humanos en el hemisferio contrario: cabeza arriba o cabeza abajo. Gracias a Isaac Newton, que vino un siglo más tarde con la Ley de Gravitación y nos aclaró la cuestión.  ¡Menudo descanso para todos!

          Salir de aquella mirada Geocéntrica que llevábamos  miles de años creyéndonos, y pasar a una visión Heliocéntrica, hizo que cambiara totalmente nuestra mirada sobre el universo. La cosmología y la ciencia en general mejoraron considerablemente nuestras neuronas y se dio un renacer, que todos conocemos, en los siglos XVI y XVII, el Renacimiento.

           Pero existe otro centrismo que no  hemos superado. Yo diría que en el transcurso de los años y siglos se ha incluso fortalecido, aumentado e universalizado: el Antropocentrismo. No dudes de que este también tiene relación con el cosmos. Cuando los humanos nos hemos convertido en dueños, gestionando, transformando y destruyendo la tierra, nos sentimos como la esencia y el punto de mira de todo lo que existe. La tierra seguirá dando vueltas alrededor del sol, pero en cada vuelta y año tras año, será más pobre. No solo Antropocentrismo sino, me atrevo a decir, también Androcentrismo. Creo que entre los humanos todavía es el hombre, el patriarca,  el centro del cosmos.

         Cuando los humanos pasaron del Paleolítico al Neolítico, hace 10.000 o 12.000 años, (una estimación bastante amplia) se convirtieron mayormente en sedentarios. Comenzaron a cultivar cereales y a  criar  ganado, aunque continuaban cazando y recolectando. En esta época se dieron grandes avances en la civilización. Además del resurgimiento de los roles, el lenguaje, la comunicación fue uno de los hallazgos más importantes. Nació un mundo nuevo. Si hasta entonces las agrupaciones eran de familias o de clanes, empiezan a surgir grupos de individuos dispares pero de mucha cohesión, unidos por algo. Surgen también los grandes líderes.  Los humanos de esta época tenían una conciencia mítica y ayudados por el desarrollo del lenguaje trabajaron muy bien la imagen mental del mundo. No tardaron en buscar poderes míticos para poder dar respuesta a aquellas primeras preocupaciones de la recién desarrollada mente.   

         Dos o tres miles de años más tarde se crearon las primeras religiones, religiones teístas. No surgieron de repente, sino dentro de un proceso largo. Aunque se dice y se escribe que fue un mandato divino o que Dios le hablo a no sé quién, mientras dormía, o que los mandamientos estaban escritos por el mismísimo Dios, etc. las religiones fueron creadas por los mismos humanos (seguramente hombres). Al hombre le venía bien que fuesen dioses creados a su medida. Siempre a su favor y en contra de sus enemigos. Ahí estaba la posibilidad de que los reyes y mandatarios fueran a su vez también dioses: en Egipto los Faraones y en Roma los Cesares. El hombre, siempre inconformista con lo suyo, luchaba por conseguir más, diciendo: ¡Viva nosotros y los nuestros! ¡Somos los mejores! ¡Hemos sido escogidos y los dioses están de nuestra parte! Así, los que no pertenecían al grupo eran fácilmente  tomados como enemigos. No hay más que mirar un poco la historia para ver los grandes imperios: El Persa, Babilonio, Egipcio, Griego, Romano, el Español (con Latino América incluida), los intentos del Imperio Alemán (Naci), etc. Hay que mencionar también las Revoluciones como la Francesa o la Rusa. Y qué decir de las Revoluciones financieras o comerciales como las de Norte America, China, Japon,…

         Pero todavía no ha concluido el estadio mítico: La Globalizazión. Tras esta palabra, que parece moderna, se esconden muchos conceptos. Al menos a mí, me vienen muchas preguntas a la mente. ¿No era también globalización lo que los grandes imperios hacían, aunque algunos de ellos lo hicieran disimuladamente? ¿Qué era lo que las naciones europeas hacían en la época de las colonizaciones? ¿No será que la “Globalizacion” que hoy mismo se practica son colonizaciones camufladas? Acaso, ¿Seguimos con el nivel de conciencia humana mítica de hace 8.000 años? Y por último, ¿No estamos, todavía hoy en día, profundamente enraizados en un Antropomorfismo? ¿Cuándo llegará la humanidad a una conciencia superior? Puede que se esté desarrollando una nueva visión de lo que es, pero, ¿hemos superado la conciencia mítica?

Traducción: Iñaki Lasa Nuin

Argazkiak: National Geographic

No hay comentarios:

Publicar un comentario