jueves, 22 de junio de 2023

EGUZKIARI BEGIRA - MIRANDO AL SOL

Iñaki Lasak bere hausnarketa egokia dakarkigu udako solstizioa dela eta. Gure artean hain ugariak diren giza-akatsetatik osteratxoa egiteko aprobetxatzen du.

Udako solstizioa. Nork orain begira diezaioke eguzkiari! Bere indar eta distirak itsutzen gaitu. Bera da errege, bera  nagusi. Gizakiak antzina antzinatik hori badaki eta munduko bazter guztietan errege ez ezik, jainko ere bihurtu zuten eta bizia, argia eta berotasuna ematen digun suzko bola hori ahuspez gurtu. Euskaldunon mitologian ere Eki (eguzkia) jainkoa zen, Mari jainkosa eta beste jainko batzuen artean. Ez dakigu ziur eguzki faltak zer suposatuko lukeen, ez baikara eguzkitik bakarrik bizi, unibertsoan beste indar batzuk ere bai baitira.  Hasteko, orain dugun orbitarik ez genuke izango eta noraezean ibiliko ginateke, iraungo genukeen bitartean … auskalo!

                Gertatu oi den bezala, mitologia bat beste mitologia batek ordezkatu zuen eta  Ekialde Erditik etorritako mitologiak TEOZENTRISMO bat ezarri zigun, asmatutako gizaki itsurako jainko bat, den guztiaren erdigune, neurri eta ardatz ezarriaz. Duela 40.000 urte edo, agian, 80.000 urte  –ez dakit zenbat milaka urte- eguzkia jarraituz eta goratuz bizi ondoren, duela 4.000 urteren bueltan ekarri ziguten giza-jainko horretan  erori ginen. Esan dezakegu gure arbasoek HELIOZENTRISMO bat bizi izan zutela TEOZENTISMOAREN antzeko zerbait, baina eguzkia ez zuten asmatu. Egia da, gure Garai Aurreko IV. Mendean Antoko Heraclidesek eta Samosko Aristarcok adierazi zutela nola eguzkia zen ezagutzen zuten astronomiako sistemaren erdigunea. Hamazortzi mende geroago, XVI. mendean, Nikolas Copernicok eta geroago Galileok demostratu zuten eguzkia zela erdigunea, ardatza, eta ez lurra, GEOZENTRISMOA, ordu-arte pentsatzen zuten bezala. Justu-justu libratu ziren inkisizioko sugarretatik hori esateagatik. Gaur egun, egia da, astronomoek eta astrofisikoek  lurra erabiltzen dutela erdigune bezala batez ere distantziak eta neurtzerakoan.

               TEOZENTRISMOA izan zen XVI. mende-arte jaun eta jabe eta oraindik ere ez da itzali noski, baina humanismoko ideiekin batera ANTROPOZENTRISMOA sortu zen: Gizakia gauza guztien erdigune, neurri eta ardatz; dena bere inguruan mugitzen da. Izarrak urruti geratzen zaizkio baina, hala ere, bereak balira bezala hartzen ditu.

               Historiak eman dizkigu makina bat erdigune edo … zentrismo eta ongi dago hauek denak gogoratzea,  gaur bertan unibertsoari begiratzean norberaren kokapena aurkitzeko: izarretan, eguzkian, ilargian ala lurrean. Baina kezkatu beste zentrismo batzuek kezkatzen naute, adibidez EGOZENTRISMOAK. Egoa esanda nahikoa da hori beti erdigune izaten omen da eta: Ni eta nire ni. Gaur egun egoismoa ez ezik nartzisismoa ere asko nabari da. Norberekiko begirada eta itxurazko gorputz fisikoaren zaintza – gimnasioak asko ugaritu dira azken aldian-  eta fisikoaren goratzarrea handia da.

                     Baina, oraindik ere gehiago kezkatzen nau EGOZENTRISMO KOLEKTIBOAK. (Euskaraz hobeto legoke “gizatalde berekoiak” esatea baina “zentrismo” horrekin jarraitu nahi izan dut). Gizatalde asko dira nortasun handikoak direnak itxuraz, baina, barnean, disimuluan, ego multzo handia dago eta hauek taldearen izenean eta babesean euren nahiak eta taldearenak bultzatzen dituzte. Batzuek gainera, taldea euren egoaren terapia bat bezala hartzen dute eta sendatu beharrean gaixotasuna areagotu egiten zaie. Norbaitek esango luke edonor talde batean sartzen denean edo talde batekin identifikatzen denean berekoitasunik gabe besteenganako joera duela eta guztiz altruista dela, baina beti ez da horrela izaten. Asko dira era honetako taldeak eta ez beldurtu aipatzen: Nazio bat, nazionalismo asko (Etnozentrismoak), partidu politikoak, enpresak, instituzioak (erlijioak), elkarteak,  koadrilak,  futbol taldeak,  eta abar. Egoak norbanakoa izaten jarraitzen du eta gainera taldekoan parte hartu.

                      Taldeko egoak norbanako egoaren behar berdinak ditu eta oso errez sar daiteke arazoetan, hori bai, beti taldearen izenean, berea ez den beste talde batzuen kontra. Hasi pentsatzen, berehala etorriko zaizkizu burura zenbait giza jokaera.

                    A!! eta ez dugu ezer aipatu oraingoan ANDROZENTRISMOARI (matxismoari) buruz. Gizonezkoa gizakien arteko harremanen erdigune. Eta HOMOZENTRISMOA edo ANTROPOZENTRISMOA? Gizakia beste bizidun guztien errege, jaun eta jabe. Bada oraindik ere zer esana, “zentrismoa” dela eta. Gaur eguzkia dugu buru gainean erdi-erdian. Udako solstizioa.

===============..==============

  Iñaki Lasa nos trae una certera reflexión sobre el solsticio de verano. Aprovecha la oportunidad para señalar los errores humanos tan presentes en nuestra sociedad.


          
Solsticio de verano. ¿Quién se atreve a mirar al sol en esta época del año? Nos ciega con toda su fuerza y brillo. Es el rey. Eso lo saben los humanos desde siempre y, aparte de rey de todos los confines del mundo, también lo convirtieron en un dios dador de vida, luz y calor a quien adoraban. También en la mitología vasca Eki (sol) era un dios, entre otros muchos, al igual que la diosa Mari. No sabemos ciertamente lo que supondría la falta de sol, ya que no vivimos sólo de él, porque en el universo existen también otras energías. Para empezar, no tendríamos la órbita actual, deambularíamos  sin rumbo mientras durásemos… vete a saber.

            Como ocurre a menudo, una mitología suele sustituir a otra y la que llegó de Oriente Medio nos trajo un TEOCENTRISMO imponiéndonos como eje, medida y centro un dios con aspecto humano. Desde hace no sé cuántos miles de años siguiendo al sol adorado y hace apenas 4000 años, nos postramos ante un nuevo dios con aspecto humano. Nuestros antepasados vivieron un HELIOCENTRISMO parecido al TEOCENTRISMO, pero no inventaron el sol.

            Cierto es que en el siglo IV antes de Nuestra Era Heráclides de Anto y Aristarco de Samos dijeron que el sol era el centro del sistema astronómico que conocían. 18 siglos más tarde, siglo XVI, primero Copérnico y Galileo después, demostraron que el sol era el centro y eje, y no la tierra como se pensaba hasta entonces, GEOCENTRISMO. Por los pelos se libraron de las garras de la inquisición. Hoy en día tanto los astrónomos como los astrofísicos utilizan la tierra como centro, pero para medir las distancias.

            Hasta el siglo XVI el TEOCENTRISMO era la principal creencia, y aún hoy continúa, pero con la idea del humanismo surgió el ANTROPOCENTRISMO: la persona humana como centro, eje y medida de todo, todo se mueve en torno al humano. Le quedan lejos las estrellas pero las toma como suyas.

            La historia nos ha dado muchos centros…centrismos y no está mal recordarlos para hallar la ubicación de cada uno cuando miramos al universo: en las estrellas, en el sol, en la luna o en la tierra. Pero hay otros centrismos que me preocupan, por ejemplo, el EGOCENTRISMO. Basta con decir Ego porque sabemos que el Ego es el centro de todo: yo y mi yo. Hoy en día, más allá  del egoísmo, también se palpa bastante el NARCICISMO. Miramos a nuestro ombligo y nuestro aspecto físico, que lo cuidamos y es necesario, pero muchas veces sólo prestamos atención a lo físico. Basta con mirar cómo proliferan los gimnasios.

                      Pero más me preocupa aún el EGOCENTRISMO COLECTIVO (colectivo egoísta). Hay muchos colectivos de gran personalidad, en apariencia. Pero en el fondo, disimuladamente, son un gran conjunto de Egos, y éstos en el nombre y al amparo del grupo, a menudo imponen sus deseos. Algunos además, toman al grupo como terapia de su exceso de Ego pero en vez de sanar  acrecientan su “enfermedad”. Cualquiera puede decir que cuando uno entra a formar parte de un grupo o se identifica con él lo hace de forma altruista, sin ningún interés egoísta, pero no siempre es así. Son muchos los grupos que podemos nombrar y no nos debe dar miedo decirlo: una nación, muchos nacionalismos (etnocentrismos), partidos políticos, empresas, instituciones (religiones), sociedades, cuadrillas, equipos de futbol… El Ego sigue siendo individual y además participa en el del grupo.

            El Ego colectivo tiene las mismas necesidades que el Ego individual y es muy fácil entrar en hostilidades en contra de otro grupo que no sea el suyo. Si te pones a pensar un poco, serán muchos los grupos y comportamientos humanos que te vendrán a la mente.

            A! Esta vez no he dicho nada sobre el ANDROCENTRISMO (machismo), el hombre (macho) como centro de todo lo humano. ¿Y el HOMOCENTRISMO o ANTROPOCENTRISMO, la persona humana como centro y rey de todo ser vivo? Queda mucho por decir sobre los “centrismos”.

            Hoy tenemos al sol centrado en lo más alto sobre nuestras cabezas. Es el solsticio de verano.

TESTUA: IÑAKI LASA

Argazkiak: poematrix eta infored2

No hay comentarios:

Publicar un comentario