lunes, 12 de junio de 2023

2022ko URREZKO ZELEDONAK: ELISA RUEDA ETA GORKA ORTIZ DE URBINA: CELEDONES DE ORO 2022

Hautagaiak banan-banan aztertu ondoren, eta epaimahaiko kide guztien arrazoiak entzunda, Urrezko Zeledonek erabaki dute, beren curriculuma osatzen dituzten oinarrizko xehetasunez gain, hautagai izatera bultzatu dituzten funtzioengatik arabar sentitzea eta egitea ezaugarriak dituzten bi pertsona izendatzea 2022ko Urrezko Zeledonak.

ELISA RUEDA VALENZUELA

“Emakume aktiboa: irakaslea, poeta, idazlea, aktorea... eta, nola ez, Nazioarteko Poesia Jaialdiko zuzendaria eta alma mater, Maiatzean Poetak / Poetak Maiatzean, maiatzean Gasteizko kaleak eta Arabako herriak poesiaz gainezka betetzen dituena, irakurketa, idazketa eta poesiaren maitasuna zabaltzeko eta giza-kolektibitateen arteko lotura zirraragarria sortzeko asmoarekin”

Hala zioen epaimahaiak jaso zuen hautagaitza proposamenak. Eta horretaz gain, hark kontuan hartu zuen Elisa Rueda (Markina-Xemein, 1959) emakume zintzoa dela -ez da txantxetakoa bere Maiatzean Poetak ekimena hamaikagarren edizioa izatea joan den hilabetean- bi norabideko kultur-jarioa duen bokazioduna, Arabatik mundura eta mundutik Arabara, alegia. Hona hemen Jaialdiaren helburuak:

• Poesia zabaltzea eta irakurketa eta idazketa bultzatzea.

• Poesiaren bitartez batasun giroa sortzea.

• Poesia landa eremuetara eraman.

• Artea eta gazteen lana aitortzeko espazioak sortzea.

• Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren balioak zabaltzea.

• Belaunaldien arteko topagune berriak sortzea.

• Euskararen erabilera sustatzea.

• Gasteiz eta Araba munduan kokatzea

Idazlea, poeta, bere kalitateagatik saritua; zinema eta telebistako aktorea, gaztelaniaz eta euskaraz.

Hori guztia da Elisa Rueda.

KULTURA SORTZAILE ETA ERAGILEA.

Horregatik, 2022ko Urrezko Zeledona merezi izan du.


GORKA ORTIZ DE URBINA VILCHES

Hautagaitzak ez zuen ustekabean harrapatu epaimahaia, izan ere Gasteizko eta Arabako hainbat taldek aspalditik modu informalean iradokitzen ari ziren, 2001etik Zeledona pertsonifikatzen ari denari sari herrikoi ezagunena ematea.

Eta hautagaitza iritsita eta epaimahaiak aztertu ondoren adostu zen, 2023ko abuztuaren 4an amaituko den epe horretan Gorka Ortiz de Urbinak (Gasteiz, 1971) ibilbide eredugarria burutu duela, pertsonaia mitikoa gorpuzteko egin duen ekarpenarekin. Hasieran ez zen erraza izan, zaila baitzen lekukoa eman zion Iñaki Landaren gisakoa edo Jose Luis Isasi lehen Zeledona ordezkatzea. Baina bikain egin du, Zeledona izena betiko irabaziz.

Gorka Ortiz de Urbina Zeledona izan da 2001etik 2023ra, abuztuaren 4an ez ezik urteko egun guztietan baino, txalotzeko moduko jakitea erakutsiz.

Epai mahaiak baloratu egin du, urtero-urtero hainbat eta hainbatentzat alaitasun eta ilusioaren gogoa adierazi duen pertsona dela Gorka Ortiz de Urbina.

Horregatik 2022ko Urrezko Zeledona merezi izan du.

============..==========

Tras analizar una por una las candidaturas, y oídos los razonamientos de todos los miembros del Jurado, éste tomó la decisión de elegir como Celedón de Oro 2022 a dos personas que en opinión de aquél reúnen las características – junto a los pormenores básicos que conforman su currículo- del sentir y hacer alavés, justamente desde las funciones que han impulsado sus candidaturas.

   ELISA RUEDA VALENZUELA

“Mujer activa: profesora, poeta, escritora, actriz… y, por supuesto, directora y alma mater del Festival Internacional de Poesía, Poetas en Mayo / Poetak Maiatzean, que cada  mes de mayo inunda de poesía las calles de  Vitoria- Gasteiz y los pueblos de Álava con la intención de  difundir la  lectura, escritura y amor por la poesía y crear un nexo de unión entre el tejido social que sea ilusionante”

Así decía la propuesta de la candidatura que recibió el Jurado. Y además de ello éste tuvo en cuenta que Elisa Rueda (Markina-Xemein, 1959) es una mujer incisiva – no en vano su Poetas en Mayo ha superado el pasado mes la undécima edición- con vocación divulgativa cultural bidireccional, de Álava al mundo y del mundo a Álava. Ahí están los objetivos del Festival:

• Difundir la poesía y fomentar su lectura y escritura.

• Crear a través de la poesía un clima de unión.

• Acercar la poesía a los núcleos rurales.

• Generar espacios de reconocimiento al arte y al trabajo de los jóvenes.

• Difundir valores de igualdad entre hombres y mujeres.

• Crear nuevos espacios de encuentro intergeneracional.

• Fomentar el uso del euskera.

• Posicionar a Vitoria-Gasteiz y Álava en el mundo

Escritora, poeta premiada por su calidad; actriz en cine y televisión; en castellano y euskera.

 Todo eso es Elisa Rueda

CREADORA Y DIVULGADORA CULTURAL

Por todo ello ha merecido el Celedón de Oro 2022.

                                                              

GORKA ORTIZ DE URBINA VILCHES

Su candidatura no fue sorpresa para el Jurado, ya que distintos colectivos vitorianos y alaveses venían informalmente sugiriendo la conveniencia de premiar con el más prestigioso galardón popular a quien desde 2001 ha venido personificando el 4 de agosto a Celedón.

Y llegada la candidatura, el Jurado la analizó y coincidió en la idea de que Gorka Ortiz de Urbina (Vitoria-Gasteiz, 1971) ha realizado, durante este período que concluirá el próximo 4 de agosto de 2023, una trayectoria ejemplar en su corporeización del mítico personaje. No lo tenía en sus comienzos nada fácil, porque difícil era sustituir en el papel a Iñaki Landa, de quien tomó el testigo, o a José Luis Isasi, el primer Celedón. Pero lo ha hecho de forma magnífica, ganándose para siempre el apelativo celedoniano.

Gorka Ortiz de Urbina ha sido Celedón desde 2001 a 2023, no sólo el 4 de agosto sino todos los días del año, mostrando un saber ser y estar digno de aplauso.

El jurado ha valorado que Gorka Ortiz de Urbina durante todos estos años ha mostrado el camino de la alegría y de la emoción festiva a cientos de miles de personas.

Por todo ello ha merecido el Celedón de Oro 2022.


No hay comentarios:

Publicar un comentario