martes, 24 de enero de 2017

ASAMBLEAS GENERALES / BATZAR NAGUSIAK
Estimado Celedón de Oro y socio/a

Te convoco a la Asamblea General de Celedones de Oro y socios/as de la Institución, que tendrá lugar el día 18 de febrero, en primera convocatoria a las 12´30 horas y a las 13 horas (segunda convocatoria) en el Círculo Vitoriano. El orden del día es el siguiente:

1.- Informe actividades 2016
2.- Resultado económico 2016
3.- Presupuesto y actividades 2017
4.- Nombramiento de Presidente de Honor
5.- Propuesta y nombramiento nuevos socios/as
6.- Ruegos y preguntas

Urrezko Zeledon eta bazkide agurgarria:


Urrezko Zeledonen eta Erakundearen bazkideen Batzar Nagusirako deia egiten dizut, otsailaren 18an izango dena, lehen deialdian eguerdiko 12´30etan eta bigarrenean arratsaldeko 1etan, Gasteizko Zirkuluan. Eguneko gai zerrenda hauxe da:

1.- 2016ko ekintza txostena
2.- 2016ko emaitza ekonomikoa
3.- 2017ko aurrekontua eta ekintzak
4.- Ohorezko Lehendakariaren izendapena
5.- Bazkide berrien proposamen eta izendapena
6.- Galde-erantzunak
                                   =============..===========

Estimado Estimado Celedón de Oro y socio/a

Te convoco a la Asamblea General Extraordinaria de Celedones de Oro y socios/as de la Institución, que tendrá lugar el día 18 de febrero, en primera convocatoria, a las 13´30 horas, en el Círculo Vitoriano. El orden del día es el siguiente:

1.- Presentación de candidaturas a nueva Junta Directiva, para los próximos cuatro años.
2.- Aprobación nueva Junta Directiva

Urrezko Zeledon eta bazkide agurgarria:


Urrezko Zeledonen eta Erakundearen bazkideen Ez Ohiko Batzar Nagusirako deia egiten dizut, otsailaren 18an izango dena, lehen deialdian eguerdiko 13´30etan, Gasteizko Zirkuluan. Eguneko gai zerrenda hauxe da:

1.- Hurrengo lau urtetarako Zuzendaritza Batzorde berrirako hautagaien aurkezpena.
2.- Zuzendaritza Berriaren onarpena


JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL 
Lehendakar¡a


 
No hay comentarios:

Publicar un comentario