lunes, 7 de marzo de 2022

PELLO ZABALA

Argazkia. El Correo

Una vez más,  Iñaki Lasa Nuin nos aporta un tema íntimo, cual es el estado anímico que vivió al conocer la muerte de Pello Zabala y las posteriores manifestaciones públicas de personas y entidades acerca de la personalidad y obra del franciscano fallecido, con quien había compartido espacio y formación en Arantzazu. El original en euskera ha sido traducido por el propio autor.

Beste behin ere, Iñaki Ñasa Nuin-ek gai intimoa dakarkigu: Pello Zabalaren heriotza eta hildako frantziskotarraren nortasunari eta lanari buruzko pertsona eta erakundeen adierazpen publikoak ezagutzean bizi izan zuen gogo-aldartea.  Arantzazun espazio eta prestakuntza partekatu zituen Lasak. Euskarazko orijinala erdaraz ere jarri du egileak.


Pelloren heriotza dela eta ondoren bizitako guztiak nire barrenak zerbaiten faltan kezkati aurkitzen ditut, ase gabeak, eta gogoeta batzuk egiteko nahia sortu zait. Izugarria izan da Euskal Herri osoko medioek nola goraipatu duten Pelloren bizitza, jarduera eta emana. Merezimendu osoz, noski, ez da gutxiagorako izan bere presentzia Euskal Herrian. Bere azken agurrean jendetza bildu zen Arantzazuko basilikan, oso maitatua baitzen.

         Baina nire barrenak zera esaten dik: hori dena beharrezkoa eta merezimenduzkoa izanik ere, Arantzazuko basilikako -nahiago dut eliza hitza erabili- elizako kanpoaldea da, kanpotik ikusten den eliza,  azalekoa alegia,  ederra eta berezia. Baina elizak barru bat ere badu eta Arantzazukoaren kasuan handia gainera. Pelloren barruko elizaz gutxi hitz egin da. Hala ere, esan behar da Arantzazuko elizak eta Pellok desberdintasunak bazituztela, nahiz eta Pellok izugarri maite  Arantzazu eta bertako eliza. 

    Arantzazuko elizak itxura berrikoa, modernoa ematen badu ere, egituraz eta formaz nahiko klasikoa da. Hasteko, planta bezala gurutze latindarra du, Lucio Muñozek landutako abside borobila eta erdiko nabearen sabaia erromanikoaren kanoi-ganga itxurakoa, ez berdina. Presbiterio aldean, aldare inguruan, argi asko badago ere, berez, XX. mendeko eliza izateko iluna da. Kanpoaldea aztertuz gero, fatxada klasikoa dauka, erromanikoko eta gotikoko eliza askok duten antzekoa: bi dorre ezker-eskuin, behealdean Txillidaren ate nagusiak, Oteizaren apostoluekin egindako frisoa, erromanikoetan eta gotikoetan egongo litzatekeen leiho borobila edo arrosa leihoaren gainaldean Oteizaren Pietatea. Konposaketa honetako fatxadak erromanikoan eta gotikoan leku askotan aurki genitzake, Oteizaren eta Txillidaren lanak kenduta noski. Dorre handia elizatik aparte kokatzea ere erromanikoetan eta gotikoetan ohikoa da beraz, antolaketako estrukturaz berririk ez. Dorreetako piramide puntak, Arantzazun  arantzak direnak, erabiltzearena ez da berria. Italiako Ferrera hirian bada XVI. mendeko palazio bat, “Palazzo dei Diamanti” izenekoa, bere horma guztiak piramide puntadun marmolarekin eraikiak dituena.

        Pelloren eliza, oinarri sendoetan eta klasikoetan eraikitakoa bazen ere ez zen hain iluna, argitsua zen eta batez ere irekia, oso irekia. Horregatik Frantziskotarren Arantzazuko Probintziako Nagusiak egindako sermoiak ez ninduen bete, ezta Euzkitzek botatako hiru bertso ederrek ere. Euskadi Irratiko igande goizetako mezetan Pellori sermoia egitea noiz tokatzen zitzaion ongi zaintzen nuen, ez baitzuen beti berak egiten, txandatuz baizik. Arantzazun bertan ere, igande batzuetan, bere sermoiak “belarri prest” entzuten nituen. Bere hitzek askatu egiten ninduten, beste batzuenak, errukiaren izenean, lotzen, kezkatzen, beldurtzen ninduten bezala. 

    Elizetan marmorezko arantzak gehiegitan aipatzen dira eta Jainkotasunaren eguraldi goxoaz gutxi hitz egiten da. Pellok Arantzazuko elizaren berritasuna baino buru eta bihotz askoz ere gaurkotuagoak zituen eta ahalegintzen zen hori adierazten, baina ez da erraza. Hau askotan gertatzen da. Nola eskatu askatasuna goitik zigorrarekin zain daudenen aurrean. Herri honetan horretaz asko dakigu. Hala ere, ahaleginik ez zen falta. Adibide bezala esan dezaket, Frantzisko Aita Santu egin zutenean (2013-03-13), urte horretan bertan publikatu  zuela Pellok, aurrez bere Berriako  blog-etan idatzitako Joan XXIII.aren Kontzilioari buruzko lanak. Frantzisko Aita Santuan zituen jarrita bere esperantzak. “Esperantzari leiho bat ireki omen diote…” zioen Gandiagaren poema batek ere. Askotan pentsatu izan dut Pello ere ez ote den Arantzazun Frantzisko Aita Santua Erroman bezala sentitu.

       Pellok elizako pareta bat gustura botako zukeen argi gehiago sar zedin bertara, baina eliza gainera erortzeko arrisku handia zegoen eta dago. Ez dira urte asko, beste Arantzazuko fraide batek elizako horma zati bat bota zuela eta eliza erori zitzaiola gainera, Joxe Arregi teologoari hain zuzen.

       Pena bat daukat. Gaztetatik harreman oso ona izan nuen Pellorekin eta urteak joan eta urteak etorri ez nuen nik gaur nahiko nukeen sakontasunez bere ikuspegi Jainkotiar eta Jainkotasunezkoa edo Jainkoa, bizia eta naturaren arteko bere jakinduria dastatu. Irakurle bikaina zen eta ondo ezagutzen zuen gaur egun Jainkotasunaren inguruan mugitzen den guztia. Ez zen “nik badakit” edo “hau horrela da” esanez bizi diren apaiz edo fraide horietakoa, duela 5000 urteko mitologian geratutakoak. Beste pena bat. Pello Zabalaren izatea bere kanporako jardunean bakarrik geratzea. Fraide frantziskotarra zen, apaiza eta argi bilatzailea eta argitua ere bai. Lastima berarekin eraman duela barnean zuen altxor ederrena!

            Betirako lagunak, Pello


Argazkia: Diario Noticias de Gipuzkoa

Me gustaría plantear algunas reflexiones que han surgido en mi interior, tras la muerte de Pello Zabala. Ha sido impresionante cómo los medios de toda Euskal Herria han alabado la vida, la actividad y la entrega de Pello. Con todo mérito, por supuesto, ya que su vida no ha sido para menos. En su funeral se congregó una gran multitud en la basílica de Arantzazu, porque era muy querido.

Pero mi interior me dice que aunque todo eso fuera necesario y meritorio, se trataba de la iglesia  de Arantzazu -prefiero utilizar la palabra iglesia que no basílica— iglesia que se ve desde el exterior, hermosa y singular. Pero la iglesia también tiene un interior, y grande, en el caso de Arantzazu. Se ha hablado poco de la iglesia interior de Pello. Sin embargo, hay que decir que la iglesia de Arantzazu y Pello tenían diferencias, a pesar de que Pello amaba muchísimo Arantzazu y su iglesia.

La iglesia de Arantzazu, a pesar de su apariencia, moderna, es de estructura y forma bastante clásica. En primer lugar, tiene como planta una cruz latina, con ábside circular labrado por Lucio Muñoz y el techo de la nave central en forma de bóveda de cañón, no idéntica. La zona del Presbiterio, la zona del altar, aunque hay mucha luz, en realidad es oscura aun siendo una iglesia del siglo XX. En el exterior presenta una fachada clásica, similar a la de numerosas iglesias románicas y góticas: dos torres izquierda-derecha, las puertas principales de Chillida en la parte inferior, el friso con los apóstoles de Oteiza, la Piedad de Oteiza en la parte superior de la ventana circular o rosa rosetón que existiría en las románicas y góticas. Las fachadas de semejante composición, a excepción claro está de las obras de Oteiza y Chillida, pueden encontrarse en el románico y en el gótico en muchos lugares. La ubicación de la gran torre fuera de la iglesia es, por tanto, propia de las románicas y góticas, sin una estructura organizativa nueva. La utilización de las puntas piramidales de las torres, espinas en Arantzazu, tampoco es nueva. En la ciudad italiana de Ferrera se encuentra el denominado “Palazzo dei Diamanti” del siglo XVI, con todos sus muros construidos con mármol de puntas de pirámides.

La iglesia de Pello, si bien estaba construida sobre bases sólidas y clásicas, era menos oscura, más luminosa y sobre todo abierta, muy abierta. Por eso no me llenó el sermón del superior de los Franciscanos de la Provincia de Arantzazu, ni los tres hermosos bertsos de Euzkitze. En la misa de los domingos por la mañana de Euskadi Irratia controlaba cuándo era Pello el encargado de la homilía, porque no siempre lo hacía él. También en Arantzazu, algunos domingos, escuchaba sus sermones con “los oídos abiertos”. Sus palabras me liberaban, al contrario de las de otros, dichas en nombre de la misericordia, que  me ataban, me preocupaban, me atemorizaban.

En las iglesias se mencionan en demasiadas ocasiones las espinas de mármol y se habla poco de la dulzura del tiempo Divino. Pello era una persona con mentalidad y corazón más modernos que la iglesia de Arantzazu y se esforzaba en expresarlo, pero no era labor fácil, cosa que suele ocurrir muy a menudo. Cómo pedir libertad frente a los que desde arriba esperan con el látigo. En este país sabemos mucho de ello. Sin embargo, no faltaba esfuerzo. Como ejemplo, en el año que nombraron Papa a Francisco (13-03-2013) Pello volvió a publicar trabajos sobre el Concilio de Juan XXIII escritos anteriormente en su blog del diario Berria. Tenía sus esperanzas puestas en el Papa Francisco. “Dicen que han abierto una ventana a la esperanza…” señalaba un poema de Gandiaga. Muchas veces he pensado si Pello no se ha sentido en Aránzazu como Francisco en Roma.

Pello hubiera derribado a gusto una pared de la iglesia para que entrara más luz, pero había  mucho riesgo de que la iglesia se le desplomara. No hace muchos años que otro fraile de Arantzazu, concretamente el teólogo Joxe Arregi,  derribó parte de la pared y la iglesia se le vino encima.

Tengo una pena. Desde muy joven tuve una relación muy buena con Pello, pero en el transcurso de los años no logré, con la profundidad que quisiera hoy, degustar su visión divina, su sabiduría sobre Dios, la vida y la naturaleza. Era un gran lector que conocía perfectamente todo lo que hoy se mueve en torno a la Divinidad. No era uno de esos sacerdotes o frailes que viven diciendo “yo ya lo sé” o “esto es así”, parados en la mitología de hace 5.000 años. Otra pena. Que la esencia de Pello Zabala se quede solo en la acción exterior. Era un fraile franciscano, sacerdote y buscador de la luz. Qué lástima que se haya llevado con él su tesoro.

Para siempre amigos, Pello

Euskarazko testu originala: Iñaki Lasa

Itzulpena: Iñaki Lasa

Argazkiak: El Correo; Diario Noticias de Gipuzkoa

1 comentario: