jueves, 14 de junio de 2018

2017ko URREZKO ZELEDONA: JULIO ROCA: CELEDÓN DE ORO 2017

Julio Roca, Jull Roc, da 2017ko Urrezko Zeledona. Horrela erabaki du epai mahaiak eta ondokoa da deliberamenduaren nondik norakoa.

Julio Roca, Jull Roc, es el Celedón de Oro 2017. Así lo ha decidido el jurado y a continuación se pueden leer las razones del fallo.Julio Roca Llamas es el Celedón de Oro 2017. Así lo ha decidido el jurado de CO tras analizar en profundidad los valores de las candidaturas recibidas. 

Han sido catorce las propuestas que llegaron dentro del plazo: seis hombres, cuatro mujeres y cuatro grupos. La decisión final se tomó tras cuatro votaciones, y finalmente Julio Roca Llamas consiguió obtener un número de votos mayoritario, mínimo para que fuera declarado ganador.

¿Por qué Julio Roca? 

El jurado ha tenido en cuenta dos razones fundamentales a la hora de decidirse:
 
a.- La amplia y rica aportación directa que Julio realiza proyectada a todo el territorio alavés. Debido a su afición a la fotografía y con su cámara en ristre, Julio aparecerá en todos los eventos culturales, sociales y deportivos de entidad que se celebran en Álava, realizando una extraordinaria labor de divulgación, elevando sus fotos a la dimensión exacta de comunicación social que pretende con su trabajo. Es todo un ejemplo de efectividad artística.

 Se trata de una aportación basada en la forma de ser espléndida de Jull Roc, y testimonio de ello es la web que mantiene abierta: www.zuzenkipress.com 

Leemos en la citada web: "medio visual abierto, colaborador, comunicador gráfico y propagador-divulgativo de la actividad deportiva y social de forma ampliada que se desarrolla principalmente en Álava. 
Las fotos de esta web y sus asociadas de facebook jull roc y zuzenkipress son de libre descarga, como colaboración y conocimiento visual"

He ahí, por tanto, al hombre, al Julio generoso, decidido, trabajador, peleador y solidario.


b.- Es imposible disociar el nombre de Julio Roca del de la Fundación Zuzenak. Del de esa entidad privada, sin ánimo de lucro, creada en 2005 y que desde entonces trabaja por la integración y normalización social a través del deporte de las personas discapacitadas de Euskal Herria. Y Julio Roca es el alma mater y presidente de la Fundación. 

El jurado de CO ha tenido en cuenta a la hora de dar el premio el trabajo que Julio Roca lleva a cabo desde la Fundación a través del deporte adaptado con colectivo humano amplísimo.  La Fundación Zuzenak con su proyecto da a conocer desde la infancia la realidad de la diversidad funcional, y ese componente directivo en la persona de Julio es el que también se ha valorado para concederle el Celedón de Oro.

  ==========..=========Julio Roca Llamas dugu 2017ko Urrezko Zeledona. Horrela erabaki
du UZen epai mahaiak, iritsitako hautagai guztien balioak sakon aztertu ondoren. 

Hamalau izan genituen aurten proposatutako hautagaiak: gizonezko sei, emakumezko lau eta beste lau elkarte. Erabakia ez da samurra izan eta epai mahaiak lau bozka egin behar izan ditu. Azkenik, diogun bezala,  Julio Roca Llamas gasteiztarra izan da hautatua, gehiengo botoekin.
 
Zergatik Julio Roca? 

Epai mahaiak oinarrizko bi arrazoi izan ditu gogoan saria Juliori emateko:

a.- Juliok berak, zuzenean, Araba osoko gizarteari bere artearen bitartez eginiko ekarpen zabal eta joria. Argazkigintza du afizioa eta bere kamerarekin ekintza, emanaldi eta elkarretaratze guztietara joaten da, han gertatzen ari dena jasotzen. Kultura, kirola, gizarte gaiak, arlo guztiek dute erakarpena Juliorentzat eta berak argazkien bitartez dibulgazio egokia burutzen du, komunikazioaren dimentsiora eramanez bere emaitza. Arte eraginkortasunaren eredua da. 

Eskuzabaltasunean oinarritutako ekarpen aberatsa egiten du alde horretatik gure Jull Roc-ek eta horren testigantza irekia da bere web: www.zuzenkipress.com 

Irakurtzen dugu web orian: "Bitarteko bisual irekia, kolaboratzaile, komunikatzaile grafiko eta dibulgatzaile hedatzaile aktiboa da web gune hau, zeren gain eta Arabako kirol eta gizarte ekintza osoarena.
web orri honetako argazkiak eta facebookeko kidekoak diren jull roc y zuzenkipress, aske erabiltzekoak dira, lankidetza eta ezagutzaren aldera"

Horra hor, beraz, gizon emankor, prestu, langile, eskuzabal, borrokalari eta solidarioa. 

b.- Ezin da Julio Roca aipatu eta burura ez etortzea “Zuzenak Fundazioa” Zuzenak Fundazioa, erakunde pribatua, diru irabazirik bilatzen ez duena, 2005etik lan egiten ari dena, Euskal Herri osoko pertsona ezinduen integrazio eta gizarte normalkuntzaren alde. Eta Fundazioaren alma mater eta presidentea Julio Roca dugu.

Kirol egokituaren bidez giza kolektibo zabal batekin egiten ari dena ere aintzakotzat hartu du UZen epai mahaiak Julio Roca saritzean. Aniztasun funtzionalaren errealitatea haurtzarotik erakusteko lanabes ezin hobea dugu Zuzenak Fundazioa, eta lan bikainaren ondorioz era guztietako errekonozimenduak jasotzen ari da. Hona hemen, beraz, guk ere egin nahi dioguna, Urrezko Zeledona merezi duelakoan baikaude.

Argazkiak: Julio RocaNo hay comentarios:

Publicar un comentario