viernes, 18 de noviembre de 2022

BURUAK BURUHAUSTEAK SORTZEN DIZKIGU - QUEBRADEROS DE CABEZA

 Iñaki Lasa Nuin Urrezko Zeledonen bazkideak bere burutazioa dakarkigu ondoko lerroetan. Eta inoiz baino hobeto dago aplikatua burutazio hitza, izan ere egilea Burua eta Buruhausteen gainean ari da, estilo zorrotzean. Gure baitan tresna horrek - Iñakiren hitza erabiltzearren- sortutako zirrara eta sentsazioak plazaratzen dizkigu.    

El socio de Celedones de Oro Iñaki Lasa Nuin nos trae de nuevo una reflexión acerca de un tema interesante. Y está bien aplicada la palabra reflexión ya que el autor nos  habla del cerebro y de los  quebraderos de cabeza, en un estilo directo, mostrando las sensaciones generadas por ese instrumento, por utilizar la palabra de Iñaki, que es la mente.                  

============..============Milaka eta milaka urte pasa dira gizakiak gaur egun duen adimena lortu arte. Dudarik gabe, gizakiak bere eboluzio guztian erdietsi duen tresnarik ederrenetakoa da, baina maltzurra ere bai. Tresna diot hala delako, nahiz eta askorentzat adimena gizakia den guztia izan, alegia, burua. Gizakia bere adimenarekin lotzen dute, eta hala da, baina ez da adimena bakarrik. Batzuen ustetan zenbat eta adimen handiagoa eta bizkorragoa orduan eta gizakiagoa; adimen-kozienteaz ari dira hitz egiten. Hori hala bada, ze gizaki maila ematen ote dute ba %50 edo %60ko adimen-kozientea dutenek? Bigarren mailako gizakiak ote dira ba? Edo, %110etik gorako adimen-kozientea ematen dutenak bakarrik al dira gizakiak? Zoritxarrez, inteligentzia mota bat bakarra neurtzean dator ondorio latzak dituen akatsa. Zorionez, gaur egun, 7 edo 8 adimen anitzak kontutan hartzen hasi dira. Hala ere, egia da, lortutako titulazio zerrendak duela prestigioa eta oso erraz baztertzen direla abilezia handiak dituzten pertsonak.

                    Adimena bizidun guztiek daukate, bakoitzak bere mailan, noski; ez da gizakiaren ezaugarria bakarrik. Adimena definitzeko orduan, bizidun guztiak kontutan hartuta, ikerlariek zera diote: adimena, aldatuz doan ingurune batera egokitzeko gaitasuna da eta, abilezia berriak lortuz eta erabiliz, bizirautea ahalbideratzen duen jarrera.  Bizidun guztien xedea norberaren eta espeziearen bizirautea baita.  Akaso, XXI. mendean bizirauteko hiru-lau titulu behar dira!

       Gizakia zeharo konplexua da. Gizakia osatzen duten atal guztiak erlazionatuta daude. Zelula guztiek dute elkarren berri. Gizakia bere osotasunean hartu behar da. Horregatik ez da zuzena burua ordenagailu edo konputadura batekin alderatzea. Zientziak asko aurreratu badu ere, ene ustetan, gizakiaren adimena, burua orokorrean, robotikako inteligentzia artifizial batekin ordezkatzea ezinezkoa da.

       Burua! Buruak zenbat buruhauste eta buruko min ematen dizkigun!
Egunerokoan, bat-batean bizi ditugun poz eta tristeziak gure buruak sortutakoak izaten dira. Berak maneiatzen gaitu une guztietan. Gainera gure nia, egoa, eta bera oso ongi konpontzen dira; berak sortu zuen nia eta niari ondo datorkio bere jauntxoa, burua. Adimena pentsamenduetan plazaratzen da eta eten gabeko jarioa dauka. Burua ezin isildu, beti lanean! Beti pentsatzen;  batzuetan ideia berdinarekin bueltaka, besteetan bidaiari eta ameslari.

     Burua ez dago sekula orainean, beti iraganean edo etorkizunean. Askotan zenbat kostatzen den burua egiten ari zaren horretan jartzea. Iraganean bazabiltza, kontu zaharrekin hausnarrean, seguru sortuko dizkizula nahigabeak; beti aieneka! Etorkizunean pentsatzea berriz, denbora galtze bat da, oraindik ez delako etorri eta ez delako existitzen. Baina, batez ere hortik bizi da burua. Ezagutzen dugu panorama: erlijioek gerorako esperantza, zerua aldarrikatzen dute; ideologia desberdinek herrien askapena, langileen garaipena; politikoek ongizatea, aurrerapena. Gizateria geroan pentsatzen jartzen dute, adimen kolektiboaren eraginez, denak berdin gerora begira. Bitartean gizakia frustraziotik frustraziora, etsipenetik etsipenera dantza tristean, buruak dakarzkion ezintasuna eta samina goxatu nahian.

       Kontrolatu daiteke burua? Asko dira baietz esaten dutenak, baina zaila dela diotenak ere badira. Erreka bati nola jarri traba, nola itxi bere ur-jarioa!  Hasteko, ez dago gaizki konturatzea geure buruarekin hitz egiteko gaitasuna badugula. Nork ez dizkio bere buruari kontuak eskatu edo aholkuak eman: hobe duk isilik egon, bestela …; ez hadi horretan sartu …

     Gure burua behatzeko ahalmena badugula esango nuke nik. Une guztietan behatuko bagenu, pentsamenduak ere behatuko genituzke. Praktikarekin eta ekinez, uneoro jabetuko ginateke iraganeko pentsamenduekin ari garen ala etorkizuneko ametsekin. Behaketaren bidez ezagutu daiteke burua, gutxienez zertan dabilen antzeman eta hori ez da gutxi.

      Orainean bizitzeak onura handiak ditu: hasteko, errealitatean bizi, saminak, une txarrak eta frustrazioak aldendu, momentuan momentuko etekinak hobetu, … Orainean bizi ezkero, istripu asko ere ekidin daitezke!Han tenido que transcurrir miles y miles de años para que los humanos tengamos la mente o la inteligencia que hoy poseemos. Sin duda, es el instrumento más formidable que la humanidad ha conseguido a través de  toda su evolución; pero también el más traidor. Y le llamo
instrumento, porque es eso, un instrumento y no más. Para muchos (la mayoría) la mente es lo humano, es decir, su cerebro. Todo lo humano lo enlazan con su cerebro y así es, pero no sólo es cerebro. Algunos creen que las personas cuanto más inteligentes son más humanos (menos animales); están hablando del coeficiente intelectual. Si eso es así, ¿Qué nivel de humanos dan aquellos que poseen un coeficiente intelectual de 50/60%? ¿Serán humanos de segunda categoría? O, acaso, ¿tan sólo se les considera humanos  a aquellos que dan un coeficiente superior al 110%? Desafortunadamente, este garrafal error proviene de medir una única visión intelectual. Afortunadamente hoy se tienen en cuenta 7 u 8 inteligencias múltiples. Aún así, es cierto que el número de títulos conseguidos tienen mucho prestigio y muy fácilmente se arrincona a aquellas personas con menos títulos pero que poseen una gran intuición y una gran habilidad.

                       Todos los seres vivos poseen una inteligencia, cada cual a su nivel. No es una característica exclusiva de los humanos. Para definir la inteligencia de todos los seres vivos, los investigadores dicen que  la inteligencia es la capacidad de adaptación a un medio que va cambiando, y la aptitud de supervivencia, creando habilidades nuevas y utilizándolas. El fin último de todos los seres vivos es la supervivencia de uno mismo y de su especie. ¡Quizás, en el siglo XXI  es necesario tener 3 o 4 títulos para sobrevivir!

                       El humano es muy complejo. Todos los elementos  que componen el cuerpo humano están muy relacionados entre sí. Todas las células están constantemente comunicadas. Hay que estudiar al ser humano en su integridad. Por eso mismo no es correcto comparar el cerebro humano con una computadora. Aunque la ciencia haya avanzado mucho, en mi opinión, la inteligencia humana, el cerebro en general, es imposible de reemplazar con una inteligencia artificial robotizada.

                   ¡El cerebro! ¡Cuántos quebraderos y dolores de cabeza nos da el cerebro! A diario, esas alegrías y tristezas que vivimos cada instante son creadas por nuestra mente. Sin darnos cuenta, ella nos maneja en cada instante. Y además, nuestro ego y la mente tienen muy buena relación; él creó el ego y al ego le gusta su amo, la mente. La mente se da a conocer mediante pensamientos constantes e interminables. Es difícil acallar una mente que está constantemente trabajando, siempre pensando y a veces dando vueltas a lo mismo, en otras ocasiones viajero y soñador.


             La mente nunca está en el presente, siempre en el pasado o en el futuro. A veces cuánto cuesta centrar la mente en eso que estás haciendo. Por eso, si estás navegando en el pasado, buscando hechos acaecidos, seguro que te va a renovar penas antiguas; siempre quejándose. Y pensar en el futuro es una pérdida de tiempo, porque todavía no ha llegado y porque no existe. Pero, la mente vive sobre todo pensando en el futuro. Conocemos el panorama: las religiones predican esperanza para el futuro, el cielo; diversas ideologías por la liberación de los pueblos, victoria de los trabajadores; los políticos bienestar,  progreso. Así, de esta manera, toda la masa humana está pensando en el futuro. Por eso la humanidad baila de frustración en frustración, de decepción en decepción, queriendo endulzar el amargor y el dolor que le produce la mente.

                   ¿Se puede controlar la mente? Son muchos los que dicen que sí, pero también hay quienes dicen que es muy difícil.  ¿Cómo controlar un río? ¿Cómo detener su flujo constante de pensamientos? Para empezar, no está mal que nos demos cuenta de que es posible hablar a nuestra mente. De vez en  cuando, quién no se ha dirigido a su mente para corregirle o aconsejarle sobre esto o aquello: es mejor que te calles, si no…; no entres en ese asunto por si acaso… Mediante la observación nos podemos dar cuenta en qué está pensando nuestra mente y eso no es poco.

                    Vivir en el presente tiene muchas ventajas: para empezar, se vive en la realidad, en el momento; ahuyenta todo tipo de dolores pasados, momentos malos y frustraciones, mejorando los resultados de cada momento. Viviendo en el presente hasta se pueden evitar muchos accidentes.

TESTUA: IÑAKI LASA NUIN

ARGAZKIAK: depositphotos_

No hay comentarios:

Publicar un comentario